Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Ajuntament aprova un nou protocol per abordar la violència masclista  (nova finestra)
17/03/2022 11:30:00
Dona / Igualtat

L’Ajuntament aprova un nou protocol per abordar la violència masclista

El document s’actualitza en funció del nou marc legal tant català com internacional Actualitza el Protocol per a la prevenció i el tractament de la violència contra les dones de l’any 2005 Recull seguir amb el circuit municipal, tot i que preveu la creació de la Taula Sectorial contra la Violència Masclista i la Comissió de Seguiment i Impuls del protocol marc

La Junta de Govern Local ha aprovat el Protocol marc per a l’abordatge i per al tractament de la violència masclista a L´Hospitalet. Aquest Protocol marc actualitza l’anterior d’acord amb les diferents normes internacionals, de dret comunitari, de dret estatal i les pròpies de Catalunya que configuren l’actual marc legal, on es defineix la violència cap a les dones com a una manifestació de les desigualtats de gènere i com una vulneració de drets humans. Des de l’any 2005, la ciutat de L’Hospitalet compta amb un circuit d’atenció a dones en situació de violència masclista.

S’ha elaborat i configurat el present Protocol marc per l’abordatge i tractament de la violència masclista a L’Hospitalet, com a instrument de col·laboració i coordinació interinstitucional, mitjançant el circuit municipal d’atenció a dones en situació de violència masclista i amb els agents socials què hi forment part de la xarxa de detecció, prevenció, sensibilització i atenció de la violència masclista vers les dones i els seus fills i filles. 

A nivell organitzatiu, aquest protocol preveu el circuit municipal ja existent i que està coordinat pel Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID), així com la necessitat d’articular aquest protocol amb els nous protocols que durant els darrers anys han estat creats a Catalunya per afrontar tipologies específiques de violència masclista, com són: Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans, Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant el ciberassetjament entre iguals, Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, Protocol per l’abordatge dels matrimonis forçats i Protocol per l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut.

El nou Protocol marc per a l’abordatge i per al tractament de la violència masclista recull espais de coordinació ja existents, com és el cas del circuit municipal, i, al mateix temps, preveu la creació de la Taula Sectorial contra la Violència Masclista i la Comissió de Seguiment i Impuls del protocol marc. Així mateix, es preveu l’articulació entre aquest protocol marc i altres protocols que són rellevants en l’abordatge de la violència masclista.

Durant el 2021, el personal del CAID va atendre 1.178 dones, 534 de les quals van ser ateses per primer cop. El centre també va fer 4.975 atencions com a servei d’informació i atenció a les dones i d’intervenció en violència de gènere (1.778 dones per atenció psicològica; 664, per assessorament jurídic, i 2.533, per atenció social). Finalment, va atendre 36 dones en situació de violència o situacions discriminatòries per raó de gènere.

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat recentment el Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet, 2021-2025, que desenvolupa els punts aprovats pel PAM 2020-2023 i el Pacte de ciutat L’H 2020, en relació amb els objectius d’impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats entre gèneres. També ha obtingut el Distintiu  per la Igualtat de Gènere  SG CITY 50-50, que permetrà avançar en la implantació de la igualtat de gènere en totes les actuacions i els serveis municipals.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400