Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de El carrer del Doctor Martí i Julià es remodelarà per millorar-ne l’accessibilitat i la qualitat ambiental (nova finestra)
04/04/2022 14:00:00
Espai públic

El carrer del Doctor Martí i Julià es remodelarà per millorar-ne l’accessibilitat i la qualitat ambiental

S’hi ampliaran les voreres, se’n renovarà el paviment, s’hi col·locarà nou mobiliari urbà i s’hi plantaran noves espècies d’arbres El projecte urbanístic afecta tota la via, de gairebé un quilòmetre de longitud, que travessa els barris de Collblanc i la Torrassa Les obres han sortit a licitació amb un pressupost d’1,19 milions d’euros, que serà cofinançat amb els fons europeus Next Generation

El carrer del Doctor Martí i Julià serà objecte d’una reforma que té com a finalitat millorar l’accessibilitat i la qualitat ambiental d’aquesta via de gairebé un quilòmetre de longitud que travessa els barris de Collblanc i la Torrassa, des de la carretera de Collblanc fins a la ronda de la Via. El projecte ha sortit a licitació amb un pressupost d’1,19 milions d’euros, que serà cofinançat amb els fons europeus Next Generation. Les obres, que començaran aquest any, tenen un termini previst d’execució de deu mesos.

Un dels aspectes més destacats de la remodelació serà l’eixamplament de les voreres, que passaran a tenir una amplada de 3,2 metres i garantiran així l’accessibilitat del carrer en tota la seva extensió. Actualment, l’arbrat existent estreny el pas dels vianants fins a reduir-lo a una mida que no permet una adequada accessibilitat.

A més, degut a les queixes veïnals per la proximitat dels arbres a les façanes dels edificis —fet que obliga a fer uns tractaments de poda molt radicals—, s’hi plantaran noves espècies millor adaptades a l’entorn urbà que evitaran aquest problema. Amb la nova replantació es guanyarà separació d’aquest arbrat respecte a les façanes, tot i que es mantindrà el mateix nombre d’exemplars existent a dia d’avui al carrer.

Amb la remodelació de les voreres, se’n renovarà el paviment amb panot gris de quatre pastilles de 20x20 centímetres, amb escocells de 120x100 centímetres de superfície que permetran el correcte desenvolupament dels arbres. També serà renovat el paviment asfàltic de la calçada, on se suprimirà un carril d’aparcament per possibilitar l’eixamplament de les voreres.

Aquesta ampliació de les voreres, amb el consegüent guany quant a accessibilitat, es traduirà directament en la millora de la qualitat ambiental de la zona, ja que l’àrea destinada a vehicles cedirà espai a favor dels vianants. A més, la plantació de noves espècies d’arbrat permetrà seleccionar-les d’acord amb els nous requeriments mediambientals.

El projecte de remodelació del carrer del Doctor Martí i Julià també inclou la renovació del mobiliari urbà (papereres, pilones...), la senyalització horitzontal i vertical i els embornals de la xarxa de clavegueram, que se substituiran pel model sifònic.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400