Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet continua fomentant la mobilitat sostenible i l’accessibilitat amb la remodelació d’una trentena de carrers (nova finestra)
24/01/2023 11:45:00
Millora de l'accessibilitat

L’Hospitalet continua fomentant la mobilitat sostenible i l’accessibilitat amb la remodelació d’una trentena de carrers

El projecte, cofinançat amb els fons europeus Next Generation, té un cost de 3,36 milions d’euros

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha començat a executar el projecte de remodelació d’una trentena de carrers i espais públics de la ciutat que té per objectiu continuar fomentant la mobilitat sostenible i l’accessibilitat a tots els barris de la ciutat. El projecte, cofinançat amb els fons europeus Next Generation, té un cost de 3,36 milions d’euros i un termini d’execució total de deu mesos.

L’actuació inclou urbanitzacions integrals de carrers, eixamplament de voreres, renovacions d’asfalts, plantació d’arbrat i transformacions de vies en zones de plataforma única o prioritat invertida, seguint els criteris del Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet.

Els treballs comencen aquests dies als jardins de Los Diablos, el carrer de Toledo, la plaça de Josep Bordonau i Balaguer, l’entorn de Can Trinxet i el solar del carrer de Vallparda-carrer de Martorell.

El solar del carrer de Vallparda-carrer de Torns, ara anomenat jardins de Los Diablos i on s’han iniciat ja els treballs d’arranjament, passarà a formar part de la xarxa d’illes urbanes-bosc de la ciutat i incorporarà una important densitat d’arbrat amb espècies de fulla caduca i perennes que donin molta ombra i un acabat de terra vegetal de creixement espontani. La urbanització també inclou la instal·lació d’una font d’aigua, bancs i elements gimnàstics. La nova illa verda estarà delimitada per una tanca per garantir l’horari d’ús. El projecte ha estat acordat amb el veïnat i les entitats del barri.

També han començat ja les obres de reforma del carrer de Toledo, a Pubilla Cases, que esdevindrà una via de plataforma única amb ús prioritari per als vianants. S’hi eixamplen les voreres i s’hi planta nou arbrat.

D’altra banda, aquesta setmana s’inicien els treballs a la plaça de Josep Bordonau i Balaguer, porta d’entrada a l’eix del carrer del Xipreret i la vila vella, on es canviarà l’actual terra de sauló per una via verda accessible, formada per llambordes i gespa, i es faran actuacions de millora a la zona enjardinada, l’arbrat i el mobiliari urbà.

També comença aquests dies la urbanització de l’entorn de la pista esportiva de Can Trinxet, amb la substitució del parterre per via verda i la creació d’una franja per a la plantació de nou arbrat; i l’obertura i arranjament del solar ubicat a la confluència del carrer de Vallparda i el carrer de Martorell, amb la pavimentació del terra i l’eliminació de la tanca.


Ampliació de voreres i reforma d’espais

Dins del projecte de millora de l’accessibilitat, seran objecte de reformes urbanístiques la totalitat o trams de l’avinguda de l’Electricitat, el carrer de la Florida, el carrer de Corominas, el carrer del Transformador, el carrer de l’Emigrant, la carretera d’Esplugues, l’avinguda d’Amadeu Torner i el carrer de Valeta, entre d’altres.

A més, s’ampliaran o renovaran voreres i espais en trams del carrer de l’Aprestadora, el carrer dels Joncs, l’avinguda de Carmen Amaya, la carretera d’Esplugues (rampa del núm. 42), el carrer de Portugal, el carrer del Prat, l’entorn del Casal de la Gent Gran de Bellvitge, el carrer de Simancas, el passatge de Can Xerricó, la plaça dels Veïns i el carreró del centre Alpi de Can Serra. I es faran treballs d’asfaltatge a la travessia Industrial, el carrer de la Feixa Llarga i el carrer del Garraf.

Hi destaquen actuacions com les que es realitzaran a la carretera d’Esplugues, on s’eixamplaran i repavimentaran voreres, s’integrarà el carril bici i se substituirà part de l’arbrat; el tram de l’avinguda d’Amadeu Torner entre l’avinguda del Carrilet i el carrer de Narcís Monturiol, que serà reformat amb la configuració d’una rambla central; i l’avinguda de l’Electricitat, on es remodelarà la vorera nord entre el carrer del Molí i el carrer de Pere Pelegrí, així com l’espai de confluència amb el carrer d’Andorra.

També, es completaran les reformes de la plaça dels Veïns, el carrer de l’Emigrant i el carrer del Transformador; s’eixamplaran voreres i es replantarà arbrat al tram del carrer de la Florida entre l’avinguda del Masnou i el carrer de la Renclusa; s’ampliaran voreres al carrer de Valeta, i es repavimentarà la plaça del carrer de Portugal, 50, amb camins de sauló sòlid.

Als darrers cinc anys, més de 200 carrers, places i espais públics de tots els barris de la ciutat han estat objecte de projectes d’urbanització, millora i renovació de la pavimentació amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat i la mobilitat sostenible, amb treballs d’asfaltatge, remodelació de voreres i pacificació del trànsit que han suposat una inversió de prop de 18 milions d’euros.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400