Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet presenta una dotzena de projectes per lluitar contra el canvi climàtic a la convocatòria del fons europeu Next Generation  (nova finestra)
18/11/2021 14:00:00
Mobilitat

L’Hospitalet presenta una dotzena de projectes per lluitar contra el canvi climàtic a la convocatòria del fons europeu Next Generation 

L’Ajuntament de L’Hospitalet treballa en la concreció i el desenvolupament dels projectes de mobilitat sostenible, que tenen un pressupost de 21 milions d’euros S’emmarquen en el Pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat, que vol millorar la connectivitat, reduir la contaminació, crear entorns escolars segurs i impulsar models de transport sostenibles

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha presentat una dotzena de projectes a la convocatòria de mobilitat urbana sostenible del fons Next Generation EU, amb un pressupost de 21 milions d’euros. El marc d’actuació se centra en la lluita contra el canvi climàtic, amb objectius com la reducció d’emissions de gasos contaminants, la reducció del transport privat, els incentius al transport públic i la creació de zones d’atmosfera protegida al voltant dels centres escolars.

Aquestes iniciatives s’emmarquen en el Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet, que té com a objectiu afavorir les condicions de mobilitat dels vianants; fomentar la intermodalitat, la utilització del transport públic i la bicicleta, i aprofitar els avenços tecnològics per millorar la mobilitat i reduir les emissions de gasos contaminants. El pla està perfectament alineat amb el Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, en el marc del Pla de recuperació i resiliència d’Espanya.
 
L’Ajuntament de L’Hospitalet ja té en marxa nombroses estratègies per millorar la mobilitat i avançar en la implantació de nous models de transport més sostenibles, que es veuran accelerades amb el finançament de fons europeus.

La ciutat de L’Hospitalet forma part en la seva totalitat de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i treballa per consolidar la seva estratègia de mobilitat sostenible, mitjançant una sèrie d’actuacions que incideixen en l’adequació de l’espai urbà per a les noves formes de mobilitat sostenible, la millora de la qualitat de l’aire i de la intermodalitat, així com la regulació de l’aparcament en superfície.

Així, es vol completar el desplegament de la ZBE, mitjançant la implantació de tecnologies per a la seva gestió i control, i ampliar les zones de vianants i millorar l’accessibilitat de diferents espais de la ciutat. En total, es vol actuar sobre una trentena de carrers repartits per tots els barris de la ciutat, amb l’objectiu de millorar la mobilitat a peu i en bicicleta, ampliar voreres, generar carrers pacificats per a ús compartit amb la bicicleta, millorar la senyalització i semaforització, facilitar l’accés al transport públic i incrementar l’arbrat per crear itineraris amb ombra per incentivar la mobilitat a peu.

Impulsar l’ús de la bicicleta, una prioritat

Per aconseguir l’increment de l’ús de la bicicleta com a alternativa al cotxe es completarà la xarxa pedalable de la ciutat, que arribarà a una cobertura del 80 % del territori; s’aproparà la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal al 100 % dels nòduls de transport públic de la ciutat, i s’incrementarà la xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes i la seva distribució per tot el territori.

Com que L’Hospitalet és una ciutat amb una trama urbana contínua, l’actuació preveu la connexió de la pròpia xarxa pedalable amb la xarxa pedalable dels municipis veïns, facilitant i fomentant així els desplaçaments intermunicipals.


Entorns escolars segurs i saludables

S’implantaran zones d’atmosfera protegida (ZUAP) al voltant de les escoles de la ciutat, creant espais segurs i saludables. Durant la pandèmia, es van realitzar actuacions per tal de donar major amplitud als carrers al voltant de les escoles, mitjançant l’eliminació de carrils de circulació o d’aparcament i col·locant daus de formigó. Amb aquestes actuacions es van generar zones ZUAP perquè es disminuïa, pacificava o eliminava el tràfic al voltant de les escoles. Ara el que es vol és donar una solució definitiva a aquestes actuacions i ampliar voreres, eliminar elements urbans que dificulten l’accessibilitat, modificar sentits de circulació, fer una nova senyalització horitzontal i vertical i plantar nou arbrat.

Es crearan també àrees integrals de regulació de l’estacionament (AIRE), que regula l’aparcament de rotació, de residents i de distribució urbana de mercaderies (DUM), aconseguint així rebaixar les emissions produïdes pels vehicles que busquen aparcament. Aquesta actuació es realitzarà en dues fases: a la primera, es crearan 2.250 places als barris de Santa Eulàlia, Collblanc i la Torrassa. I en la segona, es crearan 1.777 places als barris de Sanfeliu i Pubilla Cases. Així mateix, es garantirà l’ús adequat i eficient de les reserves DUM per optimitzar els itineraris dels vehicles de distribució de mercaderies.

A més, es milloraran els itineraris connectors de diferents modalitats de transport, a l’entorn de l’intercanviador de Collblanc, per fomentar el canvi modal.

Les inversions en mobilitat sostenible es completaran amb l’adquisició de vehicles pesants elèctrics per a la flota municipal de neteja urbana i d’autobusos elèctrics per a la renovació de la xarxa de transport públic que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els projectes, que tenen com a termini d’execució el novembre de 2023, generaran 375 llocs de treball —entre directes, indirectes i induïts— i un impacte sobre el PIB de 35 milions d’euros.

Next Generation EU és un instrument extraordinari per contribuir a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia de la Covid-19 i fer d’Europa un territori més ecològic, més digital, més resilient i més ben adaptat als reptes actuals i futurs. En el cas espanyol, es tradueix en una injecció de 140.000 milions d’euros en forma de transferències i préstecs per a reformes i inversions que s’han d’implementar abans de 2026.
 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400