Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Davant l’entrada en fase d’emergència, L’Hospitalet referma el seu compromís amb la gestió responsable de l’aigua i adopta noves mesures d’estalvi (nova finestra)
02/02/2024 10:30:00
Emergència climàtica

Davant l’entrada en fase d’emergència, L’Hospitalet referma el seu compromís amb la gestió responsable de l’aigua i adopta noves mesures d’estalvi

Només es reompliran parcialment les piscines cobertes que estiguin als cens d’equipaments esportius i les descobertes amb pràctica esportiva federada continuada   Romandran tancats els serveis de wellness dels poliesportius municipals   Es manté la suspensió de reg dels camps municipals de futbol de gespa artificial i es gestionarà el reg amb aigua freàtica dels camps de gespa natural   La neteja de carrers es continuarà fent com fins ara, amb aigua del freàtic, i per al reg de subsistència dels arbres de la ciutat només s’utilitzarà aigua no potable

L’Ajuntament de L’Hospitalet incrementa i adapta les mesures d’estalvi i bon ús de l’aigua arran que el govern de la Generalitat hagi decretat, l’1 de febrer, l’entrada en fase d’emergència del pla de sequera.

La sequera ve de lluny. Les reserves d’aigua baixen cada dia, després de més de dos anys sense pluges abundants a les capçaleres dels rius, que ja estan per sota del 16 % de la seva capacitat. L'escenari d'emergència fase 1 per sequera fixa, per als municipis afectats, una limitació de 200 litres de mitjana per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials. L’Hospitalet es troba molt per sota d’aquest consum per habitant i dia.

Les mesures de restricció del consum d’aigua establertes en la fase d’emergència per sequera decretada per l’Agència Catalana de l’Aigua, tant per a particulars com per als serveis municipals, afecten el reg de jardins, zones verdes i camps esportius amb gespa natural o artificial, l’ompliment i reompliment de piscines i la neteja amb aigua de carrers i vehicles, entre d’altres.

Noves mesures d’estalvi i bon ús de l’aigua

· Neteja espai públic i reg de l’arbrat

Els serveis municipals continuaran fent la neteja de carrers com fins ara, amb aigua del freàtic, i per al reg de subsistència l’arbrat només utilitzaran aigua no potable. En cas de necessitat, l’Ajuntament té una reserva  de 390 m3/dia d’aigua regenerada procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del Prat per al reg de l’arbrat, la neteja de carrers i la neteja del clavegueram.

Tot i la prohibició de regar amb aigua potable, l’Ajuntament treballa per garantir la supervivència de l’arbrat de la ciutat.

· Piscines, poliesportius municipals i camps esportius

Tal i com estableix el decret de sequera, en la 1a fase d'emergència es permet reomplir parcialment les piscines cobertes que estiguin al cens d'equipaments esportius així com les descobertes que durant tot l'any tinguin ús per a pràctica esportiva federada, sempre que disposin de sistema de recirculació d'aigua. A canvi, però, per compensar el consum d'aigua, a cadascuna de les instal·lacions se n'haurà de reduir el consum d’aigua a través del tancament parcial de les dutxes, si bé cada instal·lació decidirà quina mesura prendre.

Aquesta limitació no afecta al reompliment de les piscines d'ús terapèutic en hospitals, residències, etc.

Altres mesures addicionals que s’aplicaran a les instal·lacions municipals són:

  • La reducció de la pressió d’entrada d’aigua de xarxa a través de la instal·lació d’elements de regulació de pressió automatitzats.
  • El tancament de les saunes humides, les zones d’hidromassatge, les dutxes biotèrmiques i les fonts i els cubs de gel dels poliesportius municipals que tinguin serveis de wellness.
  • Generar un pla d’inversions en equipaments esportius dirigits a la reducció i la reutilització del consum de l’aigua i l’aprofitament per a reg i fluxos de wc, que permeti finalitzar els processos duts a terme fins a l’actualitat en la reutilització de l’aigua de les dutxes netes i neteges de filtració de piscines.

Pel que fa al manteniment de gespa amb usos esportius, el camps d’esports de gespa natural o artificial es podran regar sempre que sigui amb aigua regenerada o freàtica i que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals per compensar en els serveis de dutxes. No es podrà regar en cap cas amb aigua potable. L’Hospitalet ja va prendre fa un temps la decisió de suspendre el reg dels camps municipals de futbol de gespa artificial de la ciutat.

· Altres mesures

Queda prohibida també la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte si es fa en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua. També queden prohibits tots els actes públics o privats que comportin aigua, com pistes de gel, festes de l'escuma i altres jocs o activitats lúdiques amb aigua. I es mantenen tancades les fonts ornamentals del municipi.

Treball coordinat a través del Comitè Tècnic Municipal de Sequera

Per fer el seguiment, l’Ajuntament de L’Hospitalet va crear el Comitè Tècnic Municipal de Sequera, l’òrgan local integrat per tècnics de les diferents àrees municipals, que es reuneix setmanalment per coordinar i supervisar l’aplicació de les diferents mesures previstes al Pla d’emergència en sequera de l’ACA i al Pla d’emergència en situació de sequera de L’Hospitalet.


Polítiques mediambientals i de sostenibilitat

Dins de les polítiques mediambientals i de sostenibilitat contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament de L’Hospitalet fomenta l’estalvi i una gestió responsable de l’aigua als edificis i equipaments municipals, i utilitza aigües no potables per al reg de les zones verdes, la neteja de l’espai públic i les piscines de les instal·lacions esportives.

El 100 % dels serveis d’aiguabatre per netejar les voreres es fa amb aigües freàtiques, així com la neteja dels contenidors. També s’utilitza aigua no potable per al reg dels parcs i jardins i les noves plantacions d’arbrat, i per al funcionament de les fonts ornamentals de la ciutat, actualment fora de servei a causa de la sequera.

A més, L’Hospitalet disposa d’una xarxa d’hidrants per aprofitar l’aigua que en condicions normals aniria al clavegueram. Es tracta de la reutilització de més de 200.000 m3 d’aigua de mitjana anual que es filtra als túnels de l’L1 del metro i alimenta els dipòsits del parc de la Torrassa, els jardins de Tecla Sala, el parc de la Cabana i el parc de les Planes. El mateix passa amb les aigües freàtiques dels túnels de FGC, també amb una mitjana d’uns 200.000 m3 anuals d’aigua.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400