Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Aprovat el nou Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet (nova finestra)
16/02/2022 12:15:00
Igualtat de gènere

Aprovat el nou Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet

Aquest pla renova l’anterior i té un durada de quatre anys (2021 – 2025) S’estructura en cinc eixos, entre els quals destaca la incorporació de la perspectiva de gènere en programes i actuacions de tots els serveis municipals

La Junta de Govern Local ha aprovat el Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet, 2021-2025, que desenvolupa els punts aprovats pel PAM 2020-2023 i el Pacte de ciutat L’H 2020 en relació amb els objectius d’impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats entre gèneres. 

Aquest Pla director sorgeix com a proposta de renovar l’anterior, i s’estructura en cinc eixos que es desenvoluparan fins al 2025 i que són els següents:

1. Transversalitzar la perspectiva de gènere a tota l’organització amb els objectius d’incorporar la perspectiva de gènere en programes i actuacions de tots els serveis de l’Ajuntament i promoure espais de participació i formació per als serveis per incloure la perspectiva de gènere. Així, entre d’altres accions, es crearà una comissió per promoure la transversalitat de gènere i es formarà en perspectiva de gènere tota la plantilla, especialment els serveis que estiguin en primera línia d’atenció i aquelles persones que facin tasques d’atenció a la ciutadania

2. Vetllar per garantir l’atenció a les dones que s’adrecin als serveis del CAID i millorar la coordinació i la col·laboració entre serveis i agents en relació amb les violències masclistes. S’actualitzaran el protocol i el circuit d’abordatge de les violències masclistes a la ciutat, incloent altres formes de violències (per exemple, les digitals) i es formalitzaran les noves maneres d’atendre les dones sorgides de la situació de pandèmia.

3. Sensibilitzar en relació amb la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes amb la promoció de projectes i actuacions en pro de la igualtat de gènere als centres educatius, o garantint la incorporació de la perspectiva de gènere a l’espai públic, entre d’altres accions.

4. Promoure la participació de les dones a la societat de manera igualitària. Així, es fomentarà la creació de nous grups i entitats de dones i/o amb perspectiva de gènere i es promourà la participació i l’accés a l’administració a través de les noves tecnologies perquè no deixi cap dona enrere. Entre les accions que cal fer es generaran espais d’intercanvi intergeneracional de dones i es promouran projectes innovadors o formacions en matèria de noves tecnologies adreçades a les dones.

5. Millora contínua de l’organització del CAID i el PMD per tal de millorar l’atenció a les dones.

Antecedents CAID

L’Hospitalet compta amb una llarga trajectòria en relació amb l’abordatge de les violències masclistes i les polítiques vinculades amb la igualtat de gènere. Des de l’any 1986 desplega el servei del Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID), que ofereix, entre altres, assessorament i informació jurídica, atenció psicològica i atenció social en situació de risc o vulnerabilitat per raó de gènere.

Pel que fa a les violències masclistes, a més del servei d’atenció que s’ofereix al CAID, l’Ajuntament compta amb el Protocol per a la prevenció i el tractament de la violència envers les dones. També, des del 2009, compta amb un Protocol d’actuació per a la prevenció i el tractament de la mutilació genital femenina a la ciutat. I recentment, l’any 2018, es va aprovar el Protocol contra les agressions sexistes en les festes majors i esdeveniments festius de la ciutat.

El Programa Municipal per a la Dona ha realitzat altres actuacions que compten amb la perspectiva de gènere els últims anys, com el projecte de coeducació realitzat a les escoles bressol, anomenat Violència zero des dels zero, amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), o la realització d’estudi per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny dels espais públics. Altres exemples serien el programa Inserdones, que es realitza a partir del Pacte local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic, o bé el projecte de mentoria que s’impulsa a través del mateix CAID.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400