Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de  Procés per renovar els consells escolars dels centres educatius (nova finestra)
05/11/2018

Procés per renovar els consells escolars dels centres educatius

Les escoles bressol municipals també participen en el procés d'eleccions
Coincidint amb els dos anys des de la darrera renovació dels membres dels consells escolars dels centres publics i centres privats sostinguts amb fons públics de tota Catalunya, el Departament d'Ensenyament mitjançant resolució ha iniciat el procés per renovar els representants d'aquests consells.

Les escoles bressol i llars d'infants de la ciutat també participen amb la renovació dels integrants dels sectors dels pares i mares i del personal del centre (docent i de serveis). En el cas de les escoles bressol municipals es renoven tots els membres del consell escolar.

El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre, tal com estableix la Llei d'Educació de Catalunya. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells aspectes importants per al funcionament i organització del centre, com són el projecte educatiu de centre, la programació general o la memòria econòmica, entre d'altres.

El consell escolar està format per diferents representants de diferents àmbits de la comunitat educativa: director/a del centre, representants del professorat, de les famílies, de l'alumnat a partir de 1r d'ESO, del personal d'administració (PAS), i un representant de l'Ajuntament. També formen part el cap d'estudis i el secretari del centre en cas de centres públics i 3 representants del titular del centre en el cas dels concertats.

Pel que fa a les escoles bressol municipals de l'Hospitalet, és l'Ajuntament qui determina la composició del consell escolar ja que té  delegades les competències relatives als òrgans de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de les llars d'infants o escoles bressol d'acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

Així la composició del consell escolar de les bressol municipals, garantint l'equilibri entre la representació del personal educador i la representació de pares i mares, és:
 
  • President: Regidor d'Educació
  • Vicepresident: CS Educació o delegació
  • Secretària: Director/a de l'Escola Bressol
  • Vocals designats: 1 representant de l'Ajuntament, i 1 representant de l'AMPA
  • Vocals electes: 1 representant sector educadores, 1 representant famílies, 1 representant del PAS.
 És important la partipació dls diferents sectors de la comunitat educativa en les eleccions per la renovació dels consells escolars.

CALENDARI PROCÉS ELECTORA- CONSELLS ESCOLARS CENTRES

Inici del procés Dilluns, 5 de novembre de 2018
Constitució de les meses electorals abans del 14 de novembre de 2018
Votacions entre els dies 26 de novembre i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres abans del 21 de desembre de 2018

CALENDARI PROCÈS ELECTORAL- CONSELLS ESCOLARS BRESSOL MUNICIPALS

Constitució meses electorals 12 i 13 de novembre de 2018
(13 de novembre: exposició públic del cens)
Votacions 27 de novembre de 2018:
EBM La Casa dels Contes; EBM la Casa del Parc, EBM La Casa de la Muntanya
28 de novembre de 2018:
EBM La Casa del Molí; EBM La Casa de les Flors; EBM La Casa dels Arbres
 
Constitució dels Consells Escolars Totes s'hauran constitutït abans del 21 de desembre


En el document adjunt trobareu el calendari detallat per renovar els membres dels consells escolars de les bressol municipals, que quedaran constituïts tots entre el 30 de novembre i el 18 de desembre.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400