Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet va continuar fomentant el 2023 la mobilitat sostenible i l’accessibilitat amb la remodelació de 40 carrers i places (nova finestra)
10/01/2024 13:25:00
Espai públic

L’Hospitalet va continuar fomentant el 2023 la mobilitat sostenible i l’accessibilitat amb la remodelació de 40 carrers i places

Als darrers cinc anys, més de 200 carrers, places i espais públics de tots els barris de la ciutat han estat objecte de projectes d’urbanització, millora i renovació

L’Ajuntament de L’Hospitalet va continuar fomentant l’any passat la mobilitat sostenible i l’accessibilitat a l’espai públic, amb els treballs de remodelació de 40 carrers i places de tots els barris de la ciutat que es van dur a terme al llarg de 2023. El projecte, cofinançat amb els fons europeus Next Generation, va tenir un cost de 3,36 milions d’euros.

L’actuació va incloure urbanitzacions integrals de carrers, eixamplament de voreres, renovacions d’asfalt, nou enllumenat, escocells i transformacions de vies en zones de plataforma única o prioritat invertida, seguint els criteris del Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet.

Entre d’altres, van ser objecte de reformes urbanístiques la totalitat o trams del carrer de Toledo, l’avinguda de l’Electricitat, el carrer de la Florida, el carrer de Corominas, el carrer del Doctor Jaume Ferran i Clua, el carrer de l’Emigrant, l’avinguda d’Amadeu Torner, el carrer de Valeta, la plaça de Josep Bordonau i Balaguer i els jardins de Los Diablos.

Dins del projecte de millora de l’accessibilitat, s’han ampliat o renovat voreres i espais en trams de l’avinguda de Carmen Amaya, la rambla de la Marina, l’entorn de la pista esportiva de Can Trinxet, la carretera d’Esplugues, el carrer de Portugal, el carrer de França, el carrer del Prat, el carrer de l’Ermita de Bellvitge, l’entorn del Casal de la Gent Gran de Bellvitge, el carrer de Simancas, el passatge de Can Xerricó, la plaça dels Veïns, el carrer del Garraf,  el carrer del Transformador i la plaça dels Blocs de la Florida. I s’han fet treballs d’asfaltatge a la carretera d’Esplugues, la travessia Industrial, el carrer de la Feixa Llarga i el carrer de Rosalía de Castro.

Hi destaquen actuacions com les que s’han realitzat al tram de l’avinguda d’Amadeu Torner entre l’avinguda del Carrilet i el carrer de Narcís Monturiol, que s’ha reformat amb la configuració d’una rambla central, l’ampliació de voreres i nou enllumenat; l’avinguda de l’Electricitat, on s’ha remodelat la vorera nord entre el carrer del Molí i el carrer de Pere Pelegrí, així com l’espai de confluència amb el carrer d’Andorra; i el carrer de Valeta, amb una actuació d’eixamplament de voreres i configuració de via de plataforma única.

També, amb la creació dels jardins de Los Diablos s’ha guanyat un nou espai verd i s’han completat les reformes de la plaça dels Veïns, el carrer de l’Emigrant i el carrer del Transformador; s’han eixamplat voreres al tram del carrer de la Florida entre l’avinguda del Masnou i el carrer de la Renclusa, i s’ha repavimentat la plaça del carrer de Portugal, 50, amb camins de sauló sòlid.

A la plaça de Josep Bordonau i Balaguer, porta d’entrada a l’eix del carrer del Xipreret i la vila vella, s’ha canviat el terra de sauló per una via verda accessible, formada per llambordes i gespa, i s’ha renovat el paviment de llambordes a la zona pròxima del carrer del Xipreret.

Als darrers cinc anys, més de 200 carrers, places i espais públics de tots els barris de la ciutat han estat objecte de projectes d’urbanització, millora i renovació de la pavimentació amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat i la mobilitat sostenible, amb treballs d’asfaltatge, remodelació de voreres i pacificació del trànsit que han suposat una inversió de prop de 18 milions d’euros.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400