Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet dissenya accions per impulsar l’FP a la ciutat (nova finestra)
23/03/2022 18:40:00
Educació

L’Hospitalet dissenya accions per impulsar l’FP a la ciutat

Amb el projecte FP 365, durant tot l’any es desenvoluparan accions d’orientació acadèmica i promoció de l’oferta a la ciutat i s’establiran sinergies amb les empreses de la ciutat per afavorir la inserció laboral

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha dissenyat un seguit d’actuacions que es desenvoluparan al llarg de tot l’any per impulsar la formació professional (FP) a la ciutat, amb l’objectiu de posicionar la ciutat com a referent metropolità en aquesta oferta formativa.

En l’acte de presentació d’aquesta tarda, que s’ha fet al Centre Cultural la Bòbila, l’alcaldessa, Núria Marín, ha defensat la importància de la formació professional com a instrument imprescindible de progrés i desenvolupament per la ciutat. “Avui hem demostrat que el futur educatiu de la formació professional és brillant si teixim aliances i caminem tots units: Ajuntament, comunitat educativa, empreses del territori i agents socials. Com ho estem fent a L’Hospitalet”, ha dit l’alcaldessa.

L’acte ha comptat també amb el regidor d’Educació, Cultura i Innovació, David Quirós; el president executiu de l'Agència FPCAT, Fabián Mohedano; el professor d’edificació i obra civil a l’Institut Provençana, Paco Sánchez; la directora de recursos humans de l’empresa FESTO, Arantxa Doncel; el cap del negociat de Formació i Qualificació Professional de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Pere González, i l’alumne de CFGS de Projectes d’Edificació a l’Institut Provençana Federico Mauro.

El projecte FP 365 recull accions en tres eixos de treball:

  • l’orientació acadèmica entre els estudiants de la ciutat
  • la promoció i difusió de l’oferta d’FP 
  • la creació de vincles i enllaços amb les empreses per afavorir la inserció laboral

En el marc d’aquests eixos, es faran xerrades, tallers, sessions d’orientació, jornades específiques i difusió de material informatiu, entre d’altres, que també es dirigiran al professorat i a les famílies. Una de les accions destacades serà la realització d’una jornada de networking amb alumnat i empreses de treball amb ofertes laborals, que es farà abans que acabi el curs.

En aquestes accions, que s’inscriuen en els objectius marcats en el Pacte de ciutat i el Pacte local per l’educació, dos grans acords de consens, estan implicades les àrees municipals d’Educació, Cultura i Innovació Social; Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social i Joventut, que són les presents al Grup Permanent de l’FP.

Aquesta iniciativa s’ha dissenyat davant els nous canvis normatius que afectaran els ensenyaments i la voluntat de potenciar l’FP i millorar els seus continguts i itineraris formatius.

Entre altres novetats previstes properament i que afectaran aquests estudis hi ha la nova llei estatal d’FP i la posada en marxa de l’Agència catalana de l’FP.  L’avenç imparable de la digitalització i la innovació tecnològica afecta tant a la formació com als processos productius, per la qual cosa és imprescindible  apostar per l’impuls la Formació Professional.

A més, en els darrers anys, a L’Hospitalet ha anat en augment el nombre d’estudiants d’FP, les titulacions que s’ofereixen a la ciutat i les actuacions municipals per impulsar aquests estudis i acompanyar alumnat, professorat i famílies.


L’Ajuntament treballa per impulsar l’FP

L’Ajuntament de L’Hospitalet fa molts anys que treballa per adaptar l’oferta de l’FP a la ciutat a les demandes del teixit productiu del territori.

En aquest sentit, demana al Departament d’Educació la creació a la ciutat de nous cursos lligats als sectors de l’activitat econòmica en expansió a la ciutat: el comerç, la gastronomia, el turisme, les indústries culturals, la biomedicina i la biotecnologia.

Una altra línia de treball és el suport als centres d’FP de la ciutat per aconseguir la complicitat de les empreses del territori que participin com a col·laboradores a la modalitat dual.

L’Ajuntament aposta per l’FP dual com a modalitat que millora les oportunitats del futur acadèmic i professional dels joves de la ciutat, amb un alt índex d’inserció laboral de l’alumnat. L’FP dual permet que centres i empreses comparteixin les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral. En els darrers anys, l’Ajuntament s’ha implicat en la difusió d’aquesta modalitat entre el teixit empresarial de la ciutat i ha impulsat accions per posar en contacte els centres de formació amb les empreses.

En aquest sentit, des d’aquest curs, l’Ajuntament és un centre de treball col·laborador amb l’FP dual de la ciutat. Quatre estudiants, de cicles mitjà i superior, amb un contracte laboral remunerat, en modalitat de beca, estan en diferents serveis municipals realitzant tasques de suport. La xifra d’estudiants acollits a l’Ajuntament en aquesta modalitat s’anirà ampliant en propers cursos.

L’Ajuntament forma part de l’Aliança per a l’FP Dual, amb la voluntat de contribuir a la implantació d’aquesta modalitat i intercanviar experiències i coneixements amb altres poblacions i amb la comunitat educativa.

Novetats per al proper curs

El curs 2022-2023, l’Institut Provençana serà el primer de Catalunya que oferirà el curs d'especialització en modelat de la informació en la construcció (BIM). Aquest centre tindrà també un grup més del CFGM de gestió administrativa i del CFGS de comerç, màrqueting i publicitat, mentre que l’Institut Vilumara tindrà un grup més del CFGS d’integració social.


Grup Permanent de l’FP

L’abril del 2019 es va constituir el Grup Permanent de l’FP, en el marc del Consell Educatiu. És un espai consultiu de suport i participació social, que es construeix com a plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l'entorn local.

El novembre del 2019 es va crear la comissió transversal de treball de l’FP amb les àrees de Joventut, Promoció Econòmica i Educació per impulsar el Grup Permanent de l’FP.

El gener del 2020 hi ha la primera sessió plenària del Grup Permanent de l'FP, on s'acorden els 3 eixos de treball prioritaris: l’orientació, l’impuls de l’FP dual i la promoció i difusió de l’FP.


La formació professional a L’Hospitalet

L’Hospitalet disposa d’una oferta d’FP consolidada, amb la presència de pràcticament tots els tipus d’ensenyament professionals, l’únic que no hi ha és arts escèniques. Actualment, la ciutat compta amb 15 centres educatius que imparteixen l’FP: 7 públics, 6 concertats i 1 privat.

En els darrers anys, la matrícula d’FP ha crescut contínuament. Per exemple, al curs 2007-2008, es van matricular 2.669 en grau mitjà i superior mentre que aquest curs hi ha un total de 4.371 alumnes: 1.845 de CFGM i 2.526 de CFGS, i 100 alumnes de PFI.

Aquest curs s’ofereixen 57 titulacions d’FP de 15 famílies professionals, de les quals 50 corresponen a FP inicial (17 titulacions de grau mitjà i 33 de grau superior); i 7 ensenyaments artístics (2 de grau mitjà i 5 de superior). També s’ofereixen 9 especialitats del Programa de Formació i Inserció (PFI).

Els centres d’FP de L’Hospitalet són referents per a estudiants de poblacions de l’entorn.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400