Ajuntament de L'Hospitalet

Escola Pep Ventura

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

Som una escola catalana de dues línies, acollidora, participativa, inclusiva i plurilingüe, oberta a les famílies, a l‘entorn i a la diversitat cultural. La nostra fita és el desenvolupament integral de l’alumnat basat en l’aprenentatge competencial, en l’aprendre a aprendre, fomentant la convivència, el respecte, la tolerància i la cura del medi ambient. Les situacions d’aprenentatge es duen a terme amb recursos humans, materials i organitzatius que afavoreixen l‘atenció individualitzada mitjançant la manipulació, l’experimentació, la descoberta i la comunicació, tot fent ús dels recursos digitals. Potenciem el desenvolupament de les intel·ligències múltiples oferint metodologies basades en la funcionalitat i la transferència dels aprenentatges. A l’educació Infantil i al cicle inicial són presents els ambients d’aprenentatge, i també els racons de treball i de joc, així com els projectes a tota l’escola. La competència digital es treballa des de les diferents àrees, tot respectant els diferents ritmes d’aprenentatge per tal de desenvolupar el currículum competencial i l’evolució satisfactòria del nostre alumnat en l’adquisició de les competències. El treball en xarxa amb entitats i professionals de l’entorn esdevé fonamental. L’escola participa en Cantània, Musiquetes, Certamen de lectura en veu alta, Trobada de corals, actes i visites a la Biblioteca Josep Janés i moltes sortides fora del centre. L’escola desenvolupa un projecte de teatre i també el Tàndem del Circ de 3r a 6è lligat al Pla Educatiu d’Entorn i desenvolupa activitats esportives (Pla Català de l’Esport), de reforç (TEA, LECXIT i NARINAN) i culturals ( Lliga dels llibres, Cinema en català, etc.), activitats de treball de col·laboració amb l’institut (Jornades matemàtiques, artístiques, etc.).

EQUIPAMENTS 

L’escola té una àmplia infraestructura: tres edificis i un pavelló esportiu. Aules ben ventilades i amb molta llum natural, aula específica de música, aules polivalents (de joc simbòlic, de racons, etc.) i una diàfana biblioteca ben equipada. Tres zones d’esbarjo específiques, dues per a educació infantil i una molt àmplia per a primària.

SERVEIS 

Menjador amb cuina pròpia i vestidors esportius. Servei d’acollida matinal i de tarda. Activitats extraescolars gestionades per l’AFA.

Adreça

Web: https://agora.xtec.cat/escpepventura/
Correu electrònic: a8018091@xtec.cat
Telèfon: 934493744
Fax: 934493744

Observacions


Segon cicle d'educació infantil i primària

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400