Escola Màrius Torres

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

Considerem l'aprenentatge com un procés actiu, on l'infant no només produeix els seus coneixements, sinó que també desenvolupa sentiments, actituds i valors. Motivem als infants a col·laborar, a ser autònoms i inquiets pel que fa a l'aprenentatge perquè puguin utilitzar la seva pròpia iniciativa i donar resposta als seus interessos, tot desenvolupant de forma general la confiança en les seves capacitats.

Dins de l'aprenentatge per competències, i sent protagonista l'alumne, apliquem una metodologia que reforça les seves funcions executives, empoderant-los i preparant-los per a l'aprenentatge al llarg de la vida.

Un dels nostres objectius com a escola és afavorir la igualtat d'oportunitats dels infants en contextos de vulnerabilitat social, allunyant així les desigualtats educatives.
 
EQUIPAMENTS 

Aules amb pissarres digitals. Aula d’idiomes. Aula de música i audiovisuals. Aula de plàstica. Aula de psicomotricitat/ ludoteca. Aula d’educació especial. Aula d’acollida. Aules de suport. Biblioteca. Hort escolar. Pista poliesportiva. Gimnàs amb vestidors i dutxes. Teatre. Menjador amb cuina pròpia.

SERVEIS 

Escola de doble línia amb servei de guarderia matí. Servei de menjador amb cuina. Taller d’estudi assistit. Programa de natació al cicle mitjà. Activitat d'iniciació a les sardanes. Pla de reutilització de llibres de 3r a 6è. Activitats extraescolars. AMPA.

Aquest centre és seu de l'Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.

ÚS DE L'EQUIPAMENT EN HORARI NO LECTIU

Activitat: Ball
Responsable:  AMPA/ Consell Esportiu
Contacte:  nueva_generacion-2011@hotmail.com
Edats:  6 a 12 anys 
Dates i horaris: novembre a maig (DT i DV de 16.30 a 17.30h)
Instal•lacions:  Gimnàs 

Activitat: Psicomotricitat
Responsable: AMPA/ Consell Esportiu
Contacte:  nueva_generacion-2011@hotmail.com
Edats:  4 a 6 anys
Dates i horaris:  novembre a maig (DL i DC de 16.30 a 17.30h
Instal•lacions: Gimnàs

Activitat: Iniciació Esportiva
Responsable:  AMPA/ Consell Esportiu
Contacte:  nueva_generacion-2011@hotmail.com
Edats:  7 a 9 anys
Dates i horaris: novembre a maig (DT i DV de 16.30 a 17.30h)
Instal•lacions: Pati 

Activitat: Hockey
Responsable:  AMPA/ Futbol Club Barcelona
Contacte: nueva_generacion-2011@hotmail.com
Edats:  9 a 12 anys
Dates i horaris:  novembre a maig (DL i DC de 16.30 a 17.30h)
Instal•lacions: Pati
 

Adreça

Web: http://xtec.cat/ceip-mariustorres/
Correu electrònic: a8033560@xtec.cat
Telèfon: 934409266
Fax: 934499904

Horaris

Infantil: 9.30-13h i 15-16.30h
Primària: 8.30-13h i 15-16.30h

Observacions

Segon cicle d'educació infantil i primària

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400