Escola Prat de la Manta

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

El projecte educatiu del centre es basa en aquests trets: Els infants són els protagonistes del seu aprenentatge per mitjà d’una actitud investigadora, reflexiva i crítica. El diàleg i la tolerància són la base de la solució dels conflictes i els elements que permeten una convivència respectuosa, coeducativa i integradora. El progrés individual i col·lectiu de l’alumnat s’aconsegueix respectant-ne els diferents ritmes d’aprenentatge i fomentant la cooperació i el treball en equip. Les famílies són una part fonamental del projecte de l’escola. És per això que, durant tot el curs, el seu protagonisme fa de la nostra escola un espai familiar on tothom pot trobar un lloc per col·laborar al costat de l’alumnat i el professorat.
L’aprenentatge de les llengües és un factor especialment important en el projecte. El domini del català i del castellà amb alumnat catalanoparlant, castellanoparlant o d’altres parles es reforça amb tots els mitjans dels quals disposa el centre. 

EQUIPAMENTS 

Biblioteca. Gimnàs. Pati. Aules d’acollida. Música. Psicomotricitat. Audiovisuals. Informàtica. Plàstica. Educació especial. Ludoteca. 

SERVEIS 

Acollida matinal. Menjador. Psicopedagog. AMPA. Activitats extraescolars.


ÚS DE L'EQUIPAMENT EN HORARI NO LECTIU

Activitat: Patinatge
Responsable: AMPA/ Consell Esportiu
Contacte: ampapratdelamanta@gmail.com
Edats:  5 a 10 anys
Dates i horaris: octubre a juny (DT de 16.30 a 18h)
Instal•lacions: Pista

Activitat: Ball
Responsable:  AMPA/ Consell Esportiu
Contacte: ampapratdelamanta@gmail.com
Edats:  5 a 10 anys
Dates i horaris: octubre a juny (DJ de 16.30 a 18h)
Instal•lacions: Gimnàs 
 
Activitat: Activitats esportives
Responsable: AMPA PRAT DE LA MANTA
Contacte: ampapratdelamanta@gmail.com
Edats: 18 a 65 anys
Dates i horaris: 17 novembre al 21 juny (DJ de 19 a 22h)
Instal•lacions: Pista i vestidors

Activitat: Futbol sala
Responsable: Consell esportiu Barcelonès sud
Contacte: cehospitalet@cehospitalet.org / 934026070
Edats: 18 a 65 anys
Dates i horaris: febrer al 31 maig (DL i DJ de 19 a 21h)
Instal•lacions: 9 Pistes i vestidors
 

Adreça

Web: www.xtec.cat/ceippratdelamanta
Correu electrònic: a8039562@xtec.cat
Telèfon: 934318198
Fax: 934318198

Horaris

Horari lectiu: de 9 a 12.30 h. i de 15 a 16.30 h.

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400