Escola Charlie Rivel

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

El nostre projecte educatiu es fonamenta en una gestió democràtica del centre. Hi inclou acollir l’alumnat en l’escola inclusiva; integrar-lo tenint en compte les seves individualitats i la societat de la qual forma part; afavorir la interculturalitat i valorar les diverses cultures com un element enriquidor per a l’escola; adoptar els trets fonamentals de la cultura catalana, d’acord amb la nostra línia metodològica; educar en el respecte i els valors democràtics, en la pau, la solidaritat i la col·laboració, en el diàleg i la participació; educar en la consciència com a membre de la ciutat, en el respecte als drets individuals, en la coeducació, seguint el diàleg existent entre els professors, i en el desenvolupament harmònic de cada infant. 

EQUIPAMENTS 

Menjador. Sala multiusos. Aula de música. Biblioteca. Patis per cicle. Pissarres digitals. Aula d’ordinadors. Ordinadors a les aules. 

SERVEIS 

Menjador. Aula d’acollida al migdia. Educació especial. Coral de música. Anglès des d’educació infantil.

ÚS DE L'EQUIPAMENT EN HORARI NO LECTIU

Activitat: Futbol
Responsable:  AMPA
Contacte: 933340216
Edats:  9 a 11 anys
Dates i horaris:  octubre a juny (DV de 16.30 a 18h)
Instal•lacions: Pati

Activitat: Música
Responsable: ESCOLA DE MÚSICA – CENTRE DE LES ARTS
Contacte:  emusica.arts@l-h.cat / 932612587
Edats:  7 i 8 anys
Dates i horaris: octubre a juny (DC de 16.30 a 17.30h)
Instal•lacions: 2 aules 
 

Adreça

Web: https://agora.xtec.cat/escolacharlierivel/
Correu electrònic: a8036378@xtec.cat
Telèfon: 933340216
Fax: 933340216

Horaris

Horari lectiu: 8.30-13h i 15-16.30h

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400