Ajuntament de L'Hospitalet

Secció d'Obres

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

Concessió administrativa de totes les llicències d'obres Majors, Menors i Assabentats.

Adreça

Correu electrònic: llicenciaobres@l-h.cat
Telèfon: 93 402 94 06

Horaris

Dilluns a divendres: 8.30 a 13,30 h

Observacions

  • Coordinació dels Serveis Administratius del Negociat.
  • Comprovació de la documentació que s'acompanya a tots els expedients tècnics per a la posterior concessió de la llicència.
  • Confecció dels informes jurídics necessaris que hagin d'acompanyar qualsevol llicència.
  • Tramitació de decrets de concessió de llicències, relacions amb Secretaria, altres departaments i seguiment de firmes.
  • Realitzar tots aquells tràmits de qualsevol llicència en departaments interns de l'Ajuntament així com altres organismes externs si fossin necessaris.

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400