Criterios de prioridad

Publicades les llistes d'admesos i les llistes d'espera

Ver imagen de Publicades les llistes d'admesos i les llistes d'espera (nueva ventana)

Podeu consultar les llistes d'admesos i les llistes d'espera de les escoles bressol i llars d'infants que participen en el procés de preinscripció i matrícula municipal de l'Hospitalet.

 

IMPORTANT:

ES NECESSARI FORMALITZAR LA MATRÍCULA: del 13 al 23 de juny

 

Entre el 13 i el 23 de juny cal formalitzar la matrícula al centre assignat. El mateix centre us informarà de la documentació que heu d’aportar per formalitzar la matrícula. La no formalització de la matricula en el termini indicat comportarà la pèrdua de la plaça. L’escola gestionarà el tràmit presencial mitjançant cites prèvies, ja sigui per correu electrònic o per telèfon, les quals estaran actives des de la publicació de la llista d’admesos (10 de juny). També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula amb l’enviament de la documentació necessària per un correu electrònic a la bústia del centre (en aquest cas, la gestió telemàtica estarà activa des de la data de publicació de la llista d’admesos (10 de juny) fins al dia 23 de juny."

  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Prevenció
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400