Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

Educació. INTRO
Taller "Conseqüències socio-econòmiques de la pandèmia COVID-19 en els països del Sud Global" (2022)
Àmbits temàtics: Dinamització científica Coeducació , Salut, escola i comunitat .
Descripció de l'activitat: Es tracta de portar a la vostre escola un exposició que farà reflexionar als vostres alumnes i a tota la comunitat educativa de com s'han vist afectats els països del Sud amb la arribada de la COVID-19 en relació als drets humans (igualtat, diversitat, equitat) com també amb les seves necessitats bàsiques. Us l'oferim l'exposició durant un màxim de 15 dies a cada escola, podeu fer la reserva amb el formulari que us fem arribar junt amb el email de difusió. Aquesta exposició esta formada per 9 panells de format Roll-Up de 100 cm d'amplada per 200 cm d'alçada. Per tant us cal tenir un espai aproximat de 18 ml (9 ml a cada pared, per exemple un hall, un passadís ampli, una auditori, etc). A més a més aquesta exposició va acompanyada d'una xerrada-col·loqui que farà la investigadora del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya, Na. Núria Pedros per el nivell educatiu que vosaltres escolliu (3 o 4 ESO). La xerrada té una durada d'una hora i heu de programar-la mentre i tant l'exposició estigui a la vostre escola. Recomanem que millor sigui durant la segona setmana de l'exposició per tal que els alumnes i professor ja hagin treball els continguts de l'exposició amb el material que prèviament us farem arribar i el col·loqui sigui mes productiu. En cas que només tingueu una sola linea educativa, podeu juntar el grups de 3 i 4 de l''ESO a una sala grand que tingui connexió a Internet i estigui equipada amb projector, audio, micro, pantalla, ordinador per tal que la xerrada arribi tant a 3 com 4 d'ESO. En el cas que la vostre escola sigui de 2 o 3 línies, a les hores heu de escollir entre 3 o 4 d'ESO i també juntar tots els grups del nivell escollit a una sala prou gran de les característiques abans descrites.
A qui s'adreça: ESO: 14-16 anys.
Objectius: 1- Promoure valors com els drets humans, la igualtat, la diversitat o l'equitat. Tots ells objectius alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per tal de treballar la fita de l'Agenda 2030. La exposició posa de rellevància diverses fites i ODS que s'han vist afectats i mostra com es cada cop més difícil complir l'Agenda 2030, a causa de l'arribada de la pandèmia de la COVID-19. Per exemple la Fita 3.3 per el 2030: posar FI A LES EPIDÈMIES DE LA SIDA, LA TUBERCULOSI, LA MALÀRIA I LES MALALTIES TROPICALS DESATESES i també la Fita 8.7 (...) ELIMINACIÓ DE LES PITJORS FORMES DE TREBALL INFANTIL, INCLOSOS EL RECLUTAMENT I LA UTILITZACIÓ DE NENS SOLDATS, I, D'AQUÍ A 2025, POSAR FI AL TREBALL INFANTIL EN TOTES LES SEVES FORES. Així com l'ODS 4: GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA PER A TOTS I PROMOURE OPORTUNITATS D'APRENENTATGE DURADORS QUE SIGUIN DE QUALITAT I EQUITATIUS. o l'ODS 5: ACONSEGUIR LA IGUALTAT DE GÈNERE A TRAVÉS DE L'ENFORTIMENT DE DONES ADULTES I JOVES. Implementar el" Pla Director de Cooperació, Justícia Social i ODS, Compromís amb la Salud" de L'Hospitalet per el mandat 2020-2023 amb alguns dels seus punts com: - Foment de la protecció i garantia dels drets dels infants. - Promoció de l'apoderament econòmic de les dones. - Promoció i potenciació de l'accés universal de les persones a serveis públics de qualitat, sobretot en els àmbits educatius i de salut (ODS:3,4,5 i 10)
Continguts: Conceptuals: L'exposició descriu com la pandèmia ha afectat a Amèrica Llatina i a África en diferents aspectes socials com: la pobresa en termes genèrics, la seguretat alimentària, l'accés a l'aigua, la prevalença d'altres malalties transmissibles, els drets humans, l'educació, el treball infantil, el matrimoni infantil, les dones i les poblacions vulnerables com són les poblacions migrades i les indígenes.
Procedimentals: Es munta l'exposició en divendres a la tarda i s'entrega un dossier de treball de suport i un llibret amb els informes que complementen l'exposició i també dues enquesta d'evacuació, una que han d'omplir els alumnes i un altre per el professorat. Aquest material s'enviarà per email en el moment que feu la reserva Durant les 2 setmanes que esta l'exposició al recinte de la escola és pot realitzar una visita programada per el professor i cada professor pot treballar de manera independent segons el seu interés. El dossier de treball per el professorat i el llibret amb els 27 informes serveixen com a suport pedagògic . La xerrada la fara la responsable de l'exposiciño, Na. Núria Pedros i té una hora de durada a les instalacions de l'escola i previa reserva del dia i hora per correu electronic al email: nuria.pedros@upc.edu.
D'actituds i valors: Desigualtats Nord-Sud, Drets Humans, Igualtat de gènere entre d'altres.
Vinculació curricular: Ciències socials, geografia i història
Vinculació amb àmbits no escolars Té vinculació no escolar.
Drets Humans, Cultura de la Pau, Valors (Temes que es poden tractar a l'espai de Tutoria)
Coneixements previs: Es facilita el dossier per el professorat i els informes análisis i estudis fets previs a la producció de l'exposició. Es molt convenient que es llegeixin prèviament per tal de treure el màxim profit a la exposició i la xerrada. Aquesta activitat proposa una serie de preguntes a fer, abans, durant i després de l'exposició que trobareu a dins del dossier.
Aforament: 1 grup alhora.
Monitoratge: Té Monitoratge.
La xerrada preferiblemnt serà presencial, ara be, en cas que les circuntancies no ho permetitn la farem online.
Material de suport: Es proporcionarà material de suport.
Exposició formada per 9 panells format roll-up 200x100cm. Dossier de treball per el professorat( amb preguntes per reflexionar abans, durant i després de la visita a l'exposició) . La xerrada es una eina de debat amb els estudiants entorn els diferents conceptes presentats a l'exposició. Finalment tindreu que omplir una enquesta tant alumnes com professors,
Qui organitza: Programa Cooperació i Solidaritat ( http://www.cooperaciolh.cat/ )
Adreça y població on es realitza: A la propia escola
Adreça on es realitza: Adreça de l'escola. L'Hospitalet de Llobregat
Com arribar-hi: amb els seus propis mitjans
Preu: Gratuït
Dates i horaris: Des del: 10/01/2022 Fins al: 13/05/2022
Durada de l'activitat: 1h.
Observacions: Envieu el formulari que adjunt amb el correu electrònic de difusió omplert, per tal de fer pre-reserva i coordinar el dia i l'hora en que es farà la xerrada a la vostre escola. La xerrada ha de se programada durant un dels dies que l'exposició estigui exposada a las instal·lacions de la escola, que com ja hem explicat serà durant un període de 15 dies que prèviament ens heu reservat amb el formulari.
Per a més informació: Demanar per: Maria José Fandos
934029984

mjfandos@l-h.cat;cooperacio@l-h.cat
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400