Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

Educació. INTRO
Taller de cinema cooperatiu "EngLHoba't" (2021)
Àmbits temàtics: Diversitat i convivència Coeducació , Participació .
Descripció de l'activitat: Taller que vol fomentar la reflexió dels i les joves sobre què vol dir cooperar per un món global més just. El taller es fa a través de l'audiovisual, partint d'una visió no etnocèntrica del que és la diversitat cultural que permet valorar els Drets Humans, la Cultura de la Pau, la Convivència i la Cohesió Social com a fites reals i vivencials. Volem donar eines per tal que les persones joves tinguin consciència dels seus prejudicis i estereotips i teixir una societat més justa i igualitària. Aquesta activitat està programada en el context d'intervenció formativa del Festival de Curtmetratges de L'Hospitalet / GlobaL'H, Curts internacionals de Cooperació. Cada taller és de 4 hores de durada que es faran 2 h cada dia durant 2 dies per l'alumnat de batxillerat i cicles formatius de IES i cicle superior de secundaria de L'Hospitalet, també es pot programar com activitat extraescolar oferta per l'AMPA de l'escola o be en Casal de Joves. Qui participi als tallers tindrà l'oportunitat de presentar els seus vídeos al Festival que se celebrarà a la nostra ciutat el dia 14 de novembre 2021. Aquesta adició la oferim presencial o en format aluna virtual o be farem un mix segons les necessitas del moment.
A qui s'adreça: ESO: 14-16 anys. ESPO: A partir de 16 anys.
Objectius: 1- Afermar els valors de la cooperació pel desenvolupament com el respecte, la solidaritat i la cultura de la pau mitjançant l'expressió audiovisual. 2-Donar eines al jovent per tal que puguin iniciar-se en el món del cinema audiovisual.
Continguts: Conceptuals: 1-Donar un espai perquè els i les joves reflexionin sobre altres formes de viure i sobre cultures diferents a la seva. 2-Afavorir el desenvolupament d'un esperit crític sobre les relacions i les diferències existents entre els països del nord i del sud, fomentant la defensa dels Drets Humans. 3- Donar a conèixer tots els recursos existents a la ciutat de L'Hospitalet relacionats amb el cinema i el món audiovisual.
Procedimentals: El taller està impartit per un equip tècnic que treballa conjuntament seguint un guió de continguts del taller i dinamitzant i dirigint les activitats d'aquest. La primera part del taller es treballen aspectes relacionats amb la cooperació. Els i les joves podran, a partir d'un treball individual i grupal, expressar com marquen la diferència en el seu entorn més pròxim. De les històries seleccionades se n'enregistraran en vídeo les escollides (2h primera setmana). La segona part del taller es treballen aspectes relacionats amb l'audiovisual però vinculats els temes de cooperació que hem treballat a la primera part del taller. Aquí ensenyarem a l'alumnat com muntar la peça de vídeo. (2h segona setmana). Un cop finalitzat el taller es disposarà d'un vídeo resum de l'aula amb les històries triades per ells i elles mateixes i s'hauran treballat els objectius a partir de dinàmiques participatives. Les històries es projectaran el dia 4 de juny a una sala de cinema de GranVia2 en horari de mati, sempre que les circunstancies ens ho permetin. La escola ha de programar aquesta sortida com una activitat escolar i l'assistència i reserva d'aquesta data es obligatòria per poder fer la reserva del taller. En cas que el taller hagues de ser virtual, cada joves grabara una acció amb el seu mobil a casa seva i despres ja farem el muntatge per obtenir un curt amb totes les grabacions del alumnes.
D'actituds i valors:
Vinculació curricular: Tutoria
Vinculació amb àmbits no escolars Té vinculació no escolar.
ESPO: A partir de 13 anys. Entitats, estudiosos i interessats. AMPA, Casals de Joves
Aforament: 1 grup alhora.
Monitoratge: Té Monitoratge.
Equip tècnic
Material de suport: Es proporcionarà material de suport.
SI
Qui organitza: Programa Cooperació i Solidaritat ( http://www.cooperaciolh.cat/ )
Adreça y població on es realitza: Instal·lacions de l'escola i Torre Barrina (opcional)
Adreça on es realitza: . L'Hospitalet de Llobregat
Preu: Gratuït
Dates i horaris: Des del: 16/10/2020 Fins al: 31/05/2021
Durada de l'activitat: 2h.
Observacions: Quan feu la reserva nomes trobareu l'opció horària 00:00, cal que la marqueu i ja concretarem l'hora que us va millor fer el taller per correu electrònic. Heu de saber que cada grup que sol·liciti el taller farà 2 hores consecutives cada dia durant 2 dies, per tant heu de reservar 2 dies a INTRO (millor setmanes consecutives). Si la vostre escola té mes d'una línia, mirarem de fer el mateix dia tots els grups de forma consequitiva. L'activitat es farà al mateix centre o be via aula virtual. Feu la reserva el més aviat possible, només disposem de 10 tallers per tot L'Hospitalet. Es pot programar fora d'horari escolar com activitat de l'AMPA. Es pot programar per petits grups especials, no cal que sigui tots els alumnes del curs. Grups mínims de10 alumnes.
Per a més informació: Demanar per: Maria José Fandos
934029984

mjfandos@l-h.cat;cooperacio@l-h.cat
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400