Xaloc

Descripció

OFERTA FORMATIVA

Educació primària. Educació secundària obligàtoria (ESO). Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials i batxillerat internacional.
Cicles formàtius de grau mitja: Instal·lacions i manteniment electromecànic. Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
Cicles formatius de grau superior: Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. Eficiència energètica i energia solar. Automatització i robòtica industrial. Mecatrònica industrial.

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

Xaloc és un centre docent d’educació diferenciada. La formació que s’hi ofereix s’inspira en una visió trascendent de l’existència humana d’acord amb els ensenyaments de l’Església catòlica. Oferim una educació completa, en un clima de llibertat i responsabilitat personals, per afavorir que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats. Fomenten l’educació dels hàbits, l’esforç, l’ordre, la constància, la motivació i l’autoestima; les bones maneres, el respecte, la solidaritat i el civisme; el domini oral i escrit de les llengües pròpies, l’anglès i el francès; la integració de les noves tecnologies i l’orientació personal d’alumne i pares a través del preceptor. El centre d’educació infantil Avantis és adscrit a Xaloc. 

EQUIPAMENTS 

Biblioteca. Aules d’informàtica. Pissarres digitals. Poliesportiu. Laboratoris. Camps de futbol.
Sala d’actes. Aula d’art. 

SERVEIS 

Menjador amb cuina pròpia. Transport. Assistència sanitària. Tutoria. Activitats complentàries. Activitats extraescolars.

Adreça

Web: http://www.xaloc.org
Correu electrònic: xaloc@xaloc.org
Telèfon: 933351600
Fax: 933370450

Horaris

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400