Institut Llobregat

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

Cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Exclusivament formació professional amb pràctiques en empreses, cicles amb un model formatiu amb la participació
de l’empresa (FP dual). FP Bàsica: Fabricació i muntatge PFI: Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas. IFE (Itinerari Formatiu Específic): Auxiliar en vendes i atenció al públic.

EQUIPAMENTS 

Tallers mecànics, elèctrics, robòtica i d’IFE. Aula de pneumàtica. Dues aules exclusivament d’informàtica. Tons industrials. Aules i tallers equipats amb WiFi i canons multimèdia. Dibuix amb suport informàtic. Autòmats programables. Robots. Impressió 3D. Cèl·lules de fabricació flexible.

SERVEIS 

Control d’assistència amb SMS. Orientació professional. Assessorament i reconeixement de competències professionals. Borsa de treball pròpia. FP Dual.

Adreça

Web: www.iesllobregat.cat
Correu electrònic: iesllobregat@xtec.cat
Telèfon: 933371805

Observacions

Cicles Formatius
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400