Institut Provençana

Descripció


TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

Centre exclusivament de cicles formatius amb plena implantació de les últimes tecnologies TIC. Obtenció de certificats CCNA Cisco Systems Networking. En finalitzar, pràctiques en empreses amb una inserció laboral del 30%. Borsa de treball escola-empresa per als antics alumnes. Des de l’any 2006, certificació de qualitat ISO 9001 per Bureau Veritas. 

EQUIPAMENTS 

Quinze aules d’informàtica connectades amb xarxa i Internet. Quatre laboratoris de química. Dues aules d’oficina tècnica de dibuix. Una aula de comerç, botiga i rebotiga. Aparador exterior (pràctiques de comerç). Una aula de simulació d’empreses. Una aula d’idiomes. 

SERVEIS 

Cafeteria. Ascensor. Biblioteca amb ordinadors connectats a internet per a l’alumnat. Pràctiques en empreses per a l’alumnat. Borsa de treball. Activitats lúdiques extraescolars.

Adreça

Web: www.proven.cat
Correu electrònic: a8019401@xtec.cat
Telèfon: 933382553
Fax: 933375735

Observacions

Veure llistats del departament d'educació
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400