Estudis

Seguretat i Medi Ambient


La Família Professional de Seguretat i Medi Ambient es divideix en tres àrees de competència diferenciades:

 • Gestió Ambiental
 • Seguretat
 • Prevenció de riscos

Les activitats relatives a la Gestió Ambiental fan referència als mercats de l'aigua i els residus, les activitats municipals de neteja viària i també de parcs i jardins, la protecció del medi ambient atmosfèric, l'agricultura ecològica, les energies renovables i el medi ambient en el sector forestal.
 
Les activitats de l'àrea productiva de Seguretat fan referència a la protecció a les persones i els béns: Seguretat pública, Seguretat privada i Protecció Civil. De tal manera, el grup de treball d'aquesta família professional contempla la seguretat en el sentit més ampli possible: seguretat davant les emergències i les catàstrofes; seguretat alimentària i seguretat laboral.

Finalment, com a tercera àrea que inclou aquesta família professional, figura la de prevenció de riscos: tant per al treballador, evitant accidents laborals, com per a les persones consumidores dels béns o serveis generats en el treball, assegurant la qualitat d'aquests.
Els titulats en cicles de la família de SEGURETAT I MEDI AMBIENT tenen presència a les següents activitats:
 

 • Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials
 • Operació d'estacions de tractament d'aigües
 • Gestió de residus urbans i industrials
 • Serveis per al control de plagues
 • Vigilància i seguretat privada
 • Prevenció i extinció d'incendis i salvament
 • Operacions subaquàtiques de recerca i recuperació de víctimes i objectes sinistrats
 • Control i protecció del medi natural
 •  Interpretació i educació ambiental
 • Control de la contaminació atmosfèrica
 • Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic
 • Gestió d'emergències aquàtiques en aigües continentals
 •  Gestió i coordinació en protecció civil i emergències

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400