Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Comerç i màrqueting

Aquesta família, inclosa en el sector servei, té un marcat caràcter transectorial que abasta les activitats i empreses relacionades amb la distribució comercial, en el seu sentit més ampli: comerç (al detall i a l'engròs), activitats auxiliars de transport, emmagatzematge i operadors logístics, així com serveis a empreses en l'àmbit del màrqueting, la investigació de mercats i la publicitat.Una altra tendència detectada és la creixent importància dels processos d'externalització de serveis a les empreses. Això ha provocat un increment de la demanda d'activitats relacionades amb la logística i el màrqueting.

Dins de la família professional de Comerç i Màrqueting es diferencien dues grans àrees professionals: 

  • Comercialització : activitats de comerç, consum , màrqueting i investigació de mercats 
  • Logística i transport : aprovisionament, emmagatzematge , transport de mercaderies i de viatgers 

 
Els titulats en cicles de la família de COMERÇ I MÀRQUETING tenen presència a les següents activitats : 

  • Comerç independent, a l'engròs i al detall
  • Comerç integrat, comerç associat 
  • Assessorament comercial , al client, al consumidor i a l'usuari 
  • Departament comercials

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400