Estudis

Activitats Físiques i Esportives

L'esport és un nínxol emergent d'ocupació.

El marc de referència pres per delimitar les qualificacions professionals en Activitats Físiques i Esportives ha estat el sector esportiu, entès com el conjunt d'activitats que afecten la pràctica i gestió directa de les activitats físiques i esportives. Aquí s'inclouen tant els àmbits competitiu, associatiu com el recreatiu .

S'ha distribuït en tres grans àrees professionals:

  · Esport d'alt rendiment

  · Activitats fisicoesportives recreatives

  · Activitats de prevenció i recuperació

Els titulats en cicles de la família ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES tenen presència a les següents activitats:

  · Esports reglats: iniciació, tecnificació, alta competició

  · Esports no reglats i activitats fisicoesportives

  · Activitats en medi natural, aquàtic, aire, muntanya

  · Activitats en instal·lacions convencionals i no convencionals

  · Competició i altres esdeveniments esportius.

  · Prevenció-rehabilitació.

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400