Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Instal·lació i Manteniment

Les empreses ubicades dins d'aquest camp professional estan sotmeses a grans canvis organitzatius i productius derivats de la globalització del mercat. Moltes empreses són auxiliars de les grans empreses  que es dediquen a la gestió exclusivament.Això fa que aquestes empreses auxiliars tinguin càrregues de treball variables i dependents dels projectes de les grans. Aquesta tendència implica que hagin de complir les exigències d'homologació requerides pel gestor.
Entre les competències demandades pel sector d'instal·lació i manteniment per a processos industrials i d'edificis, destaquen les relacionades amb la posada en marxa de la mateixa instal·lació. Això requereix la comprensió profunda del procés en què s'actua i de les tècniques d'automatització i instrumentació industrial, competències que, integrades, donen lloc al concepte modern de mecatrònica. 
 

Les seves activitats es classifiquen en tres àrees professionals: 

 • Maquinària i equips industrials
 • Instal·lacions per a processos industrials continus i auxiliars a la producció
 • Instal·lacions per a edificis i altres serveis

Els titulats en cicles de la família d'NSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT tenen presència a les següents activitats :
 

 • Maquinària i equip industrial 
 • Instal·lacions per a processos industrials continus i auxiliars a la producció 
 •  Instal·lacions per a edificis i altres serveis
 • Maquinària i equip industrial
 • Instal·lacions de procés continu
 • Instal·lacions d'edificis i serveis a la producció

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400