Estudis

Sanitat

El sistema sanitari s'enfronta a diversos reptes importants. Entre les tendències que marcaran el futur del sector i que estan influint ja en la seva evolució, destaquen els avenços científics i tecnològics, les tecnologies de la informació i comunicació i els canvis socioeconòmics.La incorporació de noves tecnologies en el diagnòstic i tractament de malalties.Els factors socioeconòmics de major rellevància són l'alt grau d'envelliment de la població, l'augment de la demanda sanitària i la necessitat de contenir la despesa farmacèutica. Un altre gran repte és consolidar protocols en els procediments clínics ia l'hora de coordinar els serveis sanitaris i socials , per optimitzar els recursos i garantir la promoció, prevenció i assistència . Aquesta evolució marca la necessitat d'actualitzar les competències i la formació associada dels treballadors del sector sanitari perquè puguin afrontar aquests reptes, així com detectar i definir qualificacions emergents.
La família de Sanitat aglutina tres grans àrees de competència :

 • Atenció sanitària
 • Suport i ajuda al diagnòstic
 • Serveis i productes sanitaris

Els titulats en cicles de la família de SANITAT tenen presència a les següents activitats:
 

 • Atenció Primària i Comunitària
 • Atenció Especialitzada
 • Salut Pública
 • Serveis Generals
 • Productes Sanitaris

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400