Ajuntament de L'Hospitalet
Fotografia: © ESDAPC Serra i Abella de L'Hospitalet, Barcelona, 2024
Fotografia: © ESDAPC Serra i Abella de L'Hospitalet, Barcelona, 2024
Fotografia: © ESDAPC Serra i Abella de L'Hospitalet, Barcelona, 2024
Fotografia: © ESDAPC Serra i Abella de L'Hospitalet, Barcelona, 2024
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400