Medi ambient

Medi ambient

Notícies

11/07/2022

L’Hospitalet aprova el Pla d’emergència en situacions de sequera

S' ha aprovat inicialment el Pla d’emergència en situacions de sequera de L’Hospitalet, una iniciativa que preveu les accions municipals a realitzar a la ciutat en cas de produir-se una declaració d’estat de sequera per part de l’Agència Catalana de l’Aigua davant un escenari d’escassetat de recursos hídrics.
El pla s’emmarca en les legislacions europea, estatal i catalana, que defineixen marcs legislatius orientats a la protecció de les aigües i per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera, de manera que es garanteixi un subministrament suficient d’aigua en bon estat.

28/06/2022

Aprovat definitivament el Mapa de capacitat acústica de L’Hospitalet de Llobregat (2021-2031)

El 21 de juny de 2022 s’ha elevat a definitiva l’aprovació inicial del "Mapa de capacitat acústica de l’Hospitalet de Llobregat (2021-2031)", un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

31/03/2022

Aprovat inicialment el Pla de millora contra la contaminació acústica de L’Hospitalet

La Junta de Govern Local, ha aprovat inicialment el Pla de millora contra la contaminació acústica de L’Hospitalet 2018-2023 (Fase 3), instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

24/02/2022

Aprovat inicialment el Mapa de capacitat acústica de L’Hospitalet de Llobregat (2021-2031)

La JGL va aprovar el 24 de febrer de 2022 el "Mapa de capacitat acústica de l’Hospitalet de Llobregat (2021-2031)", un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

14/01/2022

Aprovat el nou Pla director d’educació ambiental de L’Hospitalet-Horitzó 2030

El 14 de gener de 2022 s'ha aprovat definitivament el Pla director d’educació ambiental de L’Hospitalet Horitzó 2030. El Pla va ser aprovat inicialment per l'Ajuntament el passat 7 de juliol de 2021 després d’un ampli procés participatiu i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400