Educació ambiental

Llapissos
L'educació és un principi inqüestionable i cabdal en qualsevol política relacionada amb el medi ambient, garantia d'èxit del desenvolupament sostenible, del respecte pel medi ambient i del nostre entorn.
A finals de l'any 2005 el Ple municipal de l'Ajuntament de L'Hospitalet va aprovar per unamimitat el Pla director d'educació ambiental amb l'objectiu de donar un important impuls a les accions de sensibilització i d'educació ambiental adreçaces a tota la ciutadania.

Aquest pla director és redactat amb la ferma voluntat de motivar el conjunt de la societat a avançar cap a un model de desenvolupament més sostenible i respectuós amb el medi ambient i perquè, tal com la ciutat ha escrit el seu itinerari cap a la sostenibilitat amb l'Agenda 21 local, les escoles i les entitats de L'Hospitalet també ho facin amb la creació d'agendes 21 pròpies.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400