Presentació

El Consell Municipal de la Sostenibilitat és el fòrum permanent de participació ciutadana de l'Hospitalet al voltant dels temes mediambientals. Les funcions fonamentals són l'assessorament a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, la proposta de noves accions i estudis, la col.laboració en l'organització del Fòrum Mediambiental i d'altres actes mediambientals de ciutat, i el seguiment de l'aplicació de l'Agenda 21 i de les polítiques i els pressupostos mediambientals de la ciutat. En aquesta legislatura volem donar més importància a les comissions de treball, espai on es pot fer més efectiva la tasca de proposta i seguiment encomanada al Consell. Les aportacions de les comissions de treball que es plantegen crear es coordinaran per mitjà de la permanent del Consell on hi haurà com a mínim un representant de cada grup de treball. Finalment, el plenari serà el lloc on s'aportaran les conclusions de cada comissió i s'aprovaran les seves propostes.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400