Ajuntament de L'Hospitalet

Projecte Agenda 21

L’Agenda 21 no és només un conjunt de recomanacions per conservar el medi, estalviar aigua, reduir la producció de residus i la contaminació o utilitzar millor l’energia. L’Agenda 21 és un document que proposa també actuacions concretes per combatre la pobresa i la fam, canviar els models de consum dels ciutadans, protegir la salut humana, millorar la situació de la dona en el món, fomentar la cooperació i la solidaritat internacional, fer un més bon ús de la terra o garantir el futur dels nens i els joves.

L’Agenda 21 de L’Hospitalet és un instrument de diagnosi i formulació de polítiques municipals de sostenibilitat, que tenen com a objectiu avaluar l’estat ambiental, social i econòmic de la ciutat a fi de portar a terme, mitjançant el Pla d’acció ambiental amb la participació ciutadana un procés de canvi gradual cap a un model de ciutat més sostenible.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400