Medi ambient

Soroll

Una de les molèsties més freqüent entre la ciutadania de les grans àrees urbanes i metropolitanes és el soroll. Les fonts de soroll són diverses: transport en general, obres, activitats econòmiques i de lleure, indústries, etc. Els efectes sobre la salut poden ser greus, i és per això que s’hi ha de posar solucions pal·liatives per assegurar una ciutat menys sorollosa. Els mapes de capacitat acústica donen un visió d’allà on s’ha d’actuar amb més urgència.

Notícies

28/06/2022

Aprovat definitivament el Mapa de capacitat acústica de L’Hospitalet de Llobregat (2021-2031)

El 21 de juny de 2022 s’ha elevat a definitiva l’aprovació inicial del "Mapa de capacitat acústica de l’Hospitalet de Llobregat (2021-2031)", un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

31/03/2022

Aprovat inicialment el Pla de millora contra la contaminació acústica de L’Hospitalet

La Junta de Govern Local, ha aprovat inicialment el Pla de millora contra la contaminació acústica de L’Hospitalet 2018-2023 (Fase 3), instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Directori

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400