Composició

Composició actual del Consell Municipal de Sostenibilitat, amb les incorporacions aprovades al Ple Municipal de data 27 de setembre de 2011:

 • President del Consell Municipal de Sostenibilitat: el Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, Tinent d’Alcalde de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
 • Vicepresident Primer del Consell Municipal de Sostenibilitat: el Sr. Juan Carlos del Rio Pin, Regidor i representant del Grup Polític del Partit Popular (PP).
 • Vicepresident Segon del Consell Municipal de Sostenibilitat: el Sr. Marc Granero Martínez, representant de l’entitat Agrupament Escolta Lola Anglada.
 • Vocals del Consell Municipal de Sostenibilitat de l’Hospitalet les persones següents:

  • En representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet:
   • La Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora adjunta de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
   • El Sr. Alfons Bonals i Florit, representant del Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM).
   • La Sra. Meritxell Borràs Solé, representant del Grup Polític de Convergència i Unió (CiU).
   • El Sr. Juan David Prieto Cabeza, representant del Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida I Alternativa, (ICV-EUiA).
   • El Sr. Sergi González Niell, representant del Grup Polític Plataforma per Catalunya (PxC).
   • Sr. Manuel de Zarobe Watine, assessor Tècnic de Medi Ambient i Sostenibilitat, Secretari Tècnic del Consell.
  • En representació d’altres administracions:
   • El Sr. Salvador Fuentes Bayo, representant a la Diputació de Barcelona.
   • El Sr. Albert Torras Pérez, representant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • En representació de la comunitat local:
   • El Sr. Jordi Pérez Vázquez, en representació de l’Associació Ciències Geològiques i del Medi Natural (GEOCIÈNCIES).
   • La Sra. Maria Josefa Rueda Anguita, en representació del Centre de Reinserció Social (RECOLLIM).
   • El Sr. Isidro Yagüe Domingo, en representació de l’Associació Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.
   • La Sra. M. Paz Fiol Fernández, en representació de l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat.
   • La Sra. Palmira Pascual Vidal, en representació del Grup Veïnal d’Acció Cívica i Cultural Gent de Pau.
   • El Sr. Xavier Castellano Giros, en representació del Consell de l’Esplai de l’Hospitalet.
   • El Sr. Genis Pascual Vives, en representació del Consell Educatiu de Ciutat de l’Hospitalet.
   • El Sr. Jordi Piera Cascales, en representació de la Delegació territorial de l’UGT de l’Hospitalet.
   • El Sr. Antonio Navarro Rios, en representació de la CCOO de l’Hospitalet.
   • El Sr. Marc Folch Manzanares, en representació de l’Associació “La Saboga”.
   • La Sra. Iolanda Marty i Matas en representació de la Unió de Botiguers de l’Hospitalet.
   • El Sr. Manolo Piñar, en representació de la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet.
   • La Sra. Cristina González i Monrós, en representació del Club Muntanyenc de L’Hospitalet.
   • La Sra. Simona Barber Maria, en representació de l’entitat “El Casalet-Moviment d’Ensenyants de l’Hospitalet”.
   • El Sr. Jose Antonio Ramírez Palomo, el Sr. Jose Maria González Barraquero i el Sr. Agustín Quintana Mansilla, indistintament, en representació de l’entitat Amics de la Natura i del Medi Ambient (ANMA).
   • La Sra. Vanessa Bastida Vives i el Sr. Ricard Riol Jurado, en representació indistinta de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, (PTP).
   • El Sr. Agustí Solé Sala, en representació de l’entitat “Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya”.
   • El Sr. Francesc Xavier Jiménez Torras i el Sr. Josep Peguera Modrón, representants indistints de l’Associació Professional d’Empresaris Instal•ladors de l’Hospitalet de Llobregat-APEI.
  • Com a ciutadanes i ciutadans vinculats al Medi Ambient:
   • Sr. Josep Maria Serena Sender
   • Sr. Jesús Navarro Antón 
   • Sr. Jorge Velarde Nieto 
   • Sr. Manuel Monleón Antón 
   • Sr. Nestor Cabañas López 
   • Sr. Ricard Gutiérrez Benítez
   • Sra. Ingrid Roda del Cuerpo
 • Secretari del Consell Municipal de Sostenibilitat: el senyor Robert Álvarez Sastre.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400