Taula Educació

Què entenem per taula d'educació

Una aposta per l’educació al llarg de tota la vida que conforma un espai on es parla i treballa sobre temes educatius, d’oci, esport, cultura, joves i formació d’adults.

Quins reptes ens plantegem

Objectius generals:
 • Mantenir un sistema educatiu de qualitat que garanteixi un elevat rendiment escolar dels alumnes.
 • Reforçar els vincles dels centres educatius amb el teixit associatiu i els equipaments de la ciutat.
 • Millorar la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida de la població infantil, d’adolescents i joves i de les seves famílies
 • Promoure i donar suport a la creació artística, la cultura, la música i l’educació en el lleure com a eina transformadora i socialitzadora.
 • Millorar la formació ocupacional i professional de les persones, i en especial, dels joves i col•lectius més vulnerables.
   
Objectius específics:
 • Incrementar les activitats de lleure, d’esports i de creació artística al barri , adreçades a infants i joves, i els espais intergeneracionals d’intercanvi i de treball conjunt. 
 • Apoderar els joves i les dones perquè facin anàlisi crítica i siguin agents de creació d’orgull de barri, de transformació social i impulsors  de l’associacionisme.
 • Generar nous coneixements, expectatives de futur i oportunitats professionals.
 • Donar suport al treball conjunt de detecció de necessitats de formació i disseny d’accions formatives, amb especial interès en la creació de recursos de segona oportunitat.
 • Valorar l’espai públic com a espai per a la creació artística i l’educació en valors.
 • Treballar la relació de gènere i el respecte entre els nois i les noies.
 • Conèixer altres espais, serveis i equipaments de la ciutat i d’altres realitats.
 • Crear sinergies i activitats conjuntes entre les diverses accions de l’estiu.
 • Donar continuïtat a les activitats d’estiu conformant grups de joves i dones que actuïn autònomament.
 • Obrir espais de relació i d’intercanvi per compartir inquietuds entorn a la criança positiva.
 • Col·laborar amb la xarxa de criança i educació de 0-12 anys.
 • Reforçar la continuïtat dels grups de famílies autogestionats, sorgits dels tallers de criança positiva, i donar suport a la creació de les AMPA-AFA i a les activitats de barri.
 • Col·laborar en les diferents xarxes municipals que ja funcionen,  l’objectiu de les quals sigui la millora del barri de les Planes, especialment  la xarxa del Pla educatiu d’entorn.

Accions en marxa en el marc de la Taula comunitària d'educació

 • Espai familiar per a infants de 0-3 i les seves famílies (Estel Blau)
 • Espai d’educació en el lleure al nou local Espai Llorer (Esplai La Florida)
 • Taller de criança positiva per a famílies del barri (regidoria d’Educació)
 • Programa d’acompanyament a les AMPAS i AFAS del barri (regidoria d’Educació)
 • L’Orquestra del meu barri (Escola Pau Vila)
 • Cursos de català al barri i servei de permanència setmanal a l’Oficina per a assessorament lingüístic (Centre de Normalització Lingüística)
 • Projecte intergeneracional d’intercanvi de cartes entre infants de les escoles i esplais i la gent gran del barri (escoles Pau Vila i Joaquim Ruyra, esplai La Florida i Creu Roja)
 • Espai musical: taller de veu i producció musical amb joves dels instituts (Regidoria de Joventut)
 • Florida Circus Time, circ social (Kanalla Circ)
 • Taller de teatre amb joves a l’espai Sidecar (Plàudite)
 • Grup Avança + Tastaoficis de diversificació curricular per a joves majors de 16 anys a les Planes (Japi)
 • Projecte Rock’in: autoaprenentatge musical a l’institut Eduard Fontserè (Casa de la Música i Regidoria de Cultura)
 • Ampliació del pla educactiu d’entorn amb programa d’orientació i acompanyament 0-20 (Regidoria i Departament d’Educació)
 • Programa d’experienciació laboral: plans d’ocupació de neteja i equip d’inserció socio-laboral (Regidoria d’Ocupació)
 • Programa d’activitats d’estiu: dansa, circ, casal de flamenc, esports... (diverses entitats)
 • Escola de vida Les Planes-La Florida en el marc de la comunitat d’aprenentatge Joaquim Ruyra (Ampa Joaquim Ruyra)
 • Aula d’acollida d’estiu per a alumnes d’ESO arribats al llarg del curs al sistema educatiu (Cultura 13)
 • Pati obert a l’escola Joaquim Ruyra (regidoria d’Educació)

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400