Taula Urbanisme i habitatge

Què entenem per taula d'urbanisme, habitatge i comerç

Una aposta pel canvi i la millora de les condicions de vida de les persones del barri, promovent que siguin elles mateixes les protagonistes i subjectes actius en la millora de les situacions que afecten el seu benestar.

Quins reptes ens plantegem

Objectius generals:
 • Millorar la qualitat de l’espai públic; és a dir, renovar, ampliar i millorar els equipaments, les zones verdes i les d’esbarjo, tot incorporant-hi els usos i interessos dels veïns.
 • Crear nous elements atractius a nivell econòmic, paisatgístic i cultural que incrementin la qualitat de l’espai i  millorin l’ús  que se’n fa.
 • Promoure accions que permetin el desenvolupament econòmic i que incorporin les diferents fórmules d’economia: economia social i cooperativisme, per tal de fomentar el petit comerç de proximitat.
 • Adequar el parc d’habitatges incorporant  les necessitats reals dels veïns per millorar l’accessibilitat i la qualitat de vida al barri.
   
Objectius específics:
 
 • Realitzar un cens dels habitatges dels Blocs de la Florida, un estudi arquitectònic dels seus edificis i  de les propostes urbanístiques.
 • Condicionar places, carrers i parcs.
 • Emprendre accions que deixin empremta i que generin reconeixement i identificació de barri.
 • Recuperar l’espai natural del pont de Matacavalls com a zona d’esbarjo del veïnat i d’expressió cultural, connectada al Parc de les Planes.
 • Generar atracció a través de la millora de l’espai i de la revitalització del comerç.
 • Dinamitzar i donar suport al comerç local.
 • Donar suport a les iniciatives d’economia social i cooperativa
 • Reformular els usos dels espais, com ara el dedicat a l’estacionament de vehicles
 • Potenciar la participació dels veïns i veïnes en la decisió de les reformes, obres i millores
 • Incloure els interessos dels veïns i veïnes per realitzar les millores adequant-les a les seves necessitats d’ús
 • Treballar la corresponsabililització dels veïns perquè s’apoderin de l’espai públic de cara al seu manteniment.
 • Millorar les condicions d’habitabilitat dels pisos
 • Repensar i millorar el manteniment i la neteja dels espais comuns i comunitaris
 • Buscar i generar nous espais per donar lloc a iniciatives, grups, activitats veïnals

Accions en marxa en el marc de la Taula d'urbanisme, habitatge i comerç

 • Remodelació urbanística de la plaça de la Petanca i dels carrers Teide, Menorca, Ceravalls, Renclusa, Subur i Pins l’any 2018. (Regidoria d’Espai Públic)
 • Remodelació urbanística dels carrers dels Blocs i actuació sobre els murs (Regidoria d’Espai Públic)
 • Renovació de l’enllumenat públic amb criteris de sostenibilitat i millora de la visibilitat (Regidoria d’Espai Públic)
 • Ordenació del cablejat de telefonia a les façanes dels Blocs (regidoria d’Espai Públic)
 • Procés participatiu per a la remodelació del carrer Teide, l’espai de Matacavalls i l’accessibilitat al parc de les Planes (Regidoria de Participació)
 • Procés participatiu per a la remodelació urbanística de l’avinguda Catalunya i el parc de la Pau (Regidoria de Participació)
 • Recuperació comunitària de l’espai de Matacavalls per a usos culturals, lúdics, esportius, mediambientals... a través del projecte Mòdul (Contorno Urbano)
 • Expressions artístiques a les façanes dels Blocs i els seus centres educatius (regidoria de Cultura).
 • Reunions amb les comunitats de veïns i veïnes i seguiment de la convivència a la comunitat i a l’espai públic (Servei de suport a les comunitats i servei de mediació)

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400