Taula Convivència i salut

Què entenem per taula de convivència, espai públic i salut comunitària

Una manera d’abordar les relacions que s’estableixen  entre el veïnat des d’una perspectiva diversa i positiva, i incorporant la mirada de gènere, intercultural i intergeneracional.

Quins reptes ens plantegem

Objectius generals:
 • Millorar la convivència a l’espai públic i fer-ne un bon ús per part de tots els col·lectius.
 • Fer front a les mancances de les persones i fomentar les seves oportunitats/capacitats.
 • Augmentar les oportunitats d’integració laboral i sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat.
 • Revitalitzar i promoure el teixit associatiu i participatiu de forma que actuï positivament en el benestar de les persones i en la millora de la convivència i la cohesió social.
 • Identificar les causes socials principals que determinen les desigualtats en la salut de la comunitat.
 • Prevenir i  intervenir sobre els determinants socials de la salut, sobretot a la infància.
 • Enfortir i impulsar els agents i actius de benestar de l’entorn.
   
Objectius específics:
 • Crear una antena d’ocupació per a la inserció laboral de joves i dones.
 • Cercar eines per millorar la situació d’ocupació per a la inserció laboral de col•lectius amb especial situació de vulnerabilitat.
 • Prevenir des d’una perspectiva educativa, les possibles problemàtiques relacionals i d’integració de les persones d’altres procedències. Promoure la divulgació dels drets de les dones, la participació social i les experiències d’equitat de gènere. Prevenir les situacions de violència a les dones.
 • Incrementar l’oferta de cursos de català del Centre de Normalització Lingüística adreçats als veïns i veïnes de les Planes.
 • Incrementar les activitats al barri amb propostes obertes d’accions culturals i educatives, i construir espais de convivència des de la pluralitat cultural, generacional i de gènere.
 • Promoure activitats que facilitin espais de trobada de la població més gran del barri per afavorir una major inclusió social del col•lectiu.
 • Fer un diagnòstic de la gent gran que viu sola, detectar-ne les necessitats i garantir-ne la cobertura, fomentant xarxes de suport i ajuda amb persones i entitats voluntàries.
 • Crear un servei de menjador per a  la gent gran dels Blocs.
 • Fomentar actuacions participatives i comunitàries, com a agents d’inclusió pel seu caràcter preventiu i de promoció.
 • Promoure un grup de dones.
 • Promoure una taula de joves.
 • Promoure la presència cultural del poble gitano.
 • Donar suport a les tasques de les entitats del barri.
 • Incrementar els espais del Centre Cultural Municipal la Florida - Ana Diaz Rico.
 • Crear un centre per a joves.
 • Potenciar les estructures participatives del Pla amb la implicació de les entitats, associacions i veïns del barri.
 • Sensibilitzar en accions alternatives d’economia: cooperativisme, espais d’intercanvi de coneixements, de recursos, de temps.
 • Elaborar un mapa de les iniciatives ciutadanes que serveixin per millorar la situació de salut (la salut?) de les persones i la seva comunitat.
 • Promoure la prescripció social en el sistema públic de salut com a element preventiu dels factors de risc de salut. Ho pots expressar millor? No acabo de saber què vols dir, que tothom pugui accedir al CAP?
 • Fomentar mesures preventives en l’àmbit de la salut: hàbits saludables, caminades veïnals, etc.
 • Promoure espais de trobada i acompanyament de processos d’apoderaments personals i grupals de les dones, la seva relació i promoció personal.
 • Generar una xarxa de suport i acompanyament a les famílies en la tasca de criança i educació de les seves criatures.
 • Garantir aliments frescos, saludables i de qualitat segons les necessitats familiars, especialment on hi ha infants, dones embarassades, etc.
 • Garantir una  alimentació equilibrada als  col•lectius més vulnerables.

Accions en marxa en el marc de la Taula comunitària de convivència, espai públic i salut comunitària

 • Equipament integral per a joves Sidecar (AEMA)
 • Equip de futbol-sala a l’IES Fontserè (AEMA i Consell Esportiu)
 • Festival Internacional de Curtmetratges Filmserè (alumnes de l’IES Fontserè)
 • Espais de dones. Projecte Entreveïnes (CAID)
 • Teixim espais de cures “Ens cuidem” i “Noies i nois en moviment”, treball de cures amb dones (Brotes)
 • Taller d’estimulació cognitiva per a gent gran i projecte de memòria històrica (Creu Roja i Espai de Suport Mèmora)
 • Estudi de les necessitats de les persones majors de 75 anys que viuen soles al barri de Les Planes (regidoria de Drets Socials)
 • Projecte Des dels Blocs: espais de trobada intergeneracional (Lafundició)
 • Xarxa comunitària de Salut (Àrea Bàsica de Salut)
 • Prevenció de plagues (Servei municipal de salut comunitari)
 • Mapeig de convivència 2018. Identificació d’elements de vulnerabilitat i elements potencials de convivència
 • Servei de proximitat de Guàrdia Urbana i accions policials per evitar infraccions de salut pública i convivència (Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra)
 • Programació del Centre municipal Ana Díaz Rico (Regidoria del districte IV)

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400