Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

Educació. INTRO
Taller de Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global(2021)
Àmbits temàtics: Coeducació .
Descripció de l'activitat: El Programa de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de L'Hospitalet, ofereix als centres de primària de la ciutat 16 tallers sobre els Drets Humans i la Ciutadania Global, que aproparan als nens i nenes a la realitat quotidiana dels habitants del Sud i la influència dels països del Nord sobre les seves vides, tot aprenent el llenguatge i les tècniques d'elaboració del còmic. Els tallers és realitzaran a les instal·lacions dels propis centres educatius o bé amb conexió per video conferencia amb un aula virtual. i El taller dura 5 dies no consecutives ,en sessions d'una hora.Recomanem reserva un dia de la setmana per fer el taller durant 5 setmanes consecutives. Ens adaptarem a les vostres necesites. Es presenta el còmic com a mitjà d`'expressió vàlid per tractar temes diversos, aprofitant per tractar especialment l'educació pel desenvolupament. S'explicarà la història del còmic i els elements bàsics d'aquest mitjà per tal de crear una vinyeta on el tema principal serà els Drets Humans i la Ciutadania Global. Es presentaran i difondran alguns còmics publicats, disponibles a les biblioteques municipals, que tracten la problemàtica de la globalització. L'Ajuntament de L'Hospitalet atorgarà un primer premi a la millor tira de còmic i tres mencions especials entre els accèssits sorgits dels tallers realitzats a les escoles que hi participen.
A qui s'adreça: Primària: 10-12 anys.
Objectius: -Apropar-se al còmic com a mitjà d'expressió. -Donar a conèixer els factors que incideixen en la desigualtat Nord- Sud i les seves conseqüències (pobresa, dependència i vulneració de Drets Humans) d'una manera entenedora i que els motivi a l'acció.
Continguts: Conceptuals: Apropar als nens i nenes a la realitat quotidiana dels habitants del Sud i la influència dels països del Nord sobre les seves vides.
Procedimentals: Realització de tallers mitjançant el llenguatge i les tècniques d'elaboració del còmic per autors de còmic / guionistes i també amb educadors especialitzats en Educació al Desenvolupament. Els tallers estan dirigits als alumnes de 5é de primària i al finalitzar el taller presentaran a concurs el disseny d'una vinyeta de còmic en format paper A4 que participarà al concurs que s'organitzarà entre totes les escoles participants.
D'actituds i valors: Aprendre i saber quina visió tenen els més petits sobre les realitats dels països del Sud i descobrir les causes de les relacions internacionals desiguals i com incideixen en la vida de les persones tan als països del Nord com als del Sud. Entenent com paisos del Sud els receptors d'ajuda per tal de afavorir el seu desenvolupament i entenent com paisos del Nord, el paisos donants de recursos.
Vinculació curricular: Educació plàstica i visual
Aforament: 1 grup alhora.
Monitoratge: Té Monitoratge.
Els tallers que oferim estan impartits durant 5 hores per autors de còmic (il·lustradors, guionistes) i per educadors especialitzats en Educació al Desenvolupament per que els alumnes tinguin tota la informació necessària per assolir el taller amb èxit.
Material de suport: Es proporcionarà material de suport.
Tot el material necessari grafic pel disseny de les vinyetes i el material necessari per assolir els coneixements d'Educacio al Desenvolupament.
Qui organitza: Programa Cooperació i Solidaritat ( http://www.cooperaciolh.cat/ )
Adreça y població on es realitza: Aules de les Escoles de Primaria de L'Hospitalet
Adreça on es realitza: Barris: Bellvitge, Gornal, Pubilla Casas, Collblanc, Centre, Sant Josep, Santa Eulalia, Florida L'H*. Hospitalet de Llobregat
Com arribar-hi: Es farà a les instalacions dels propis centres educatius o be via conexió online , aula virtual.
Preu: Gratuït
Dates i horaris: Des del: 01/01/2021 Fins al: 04/06/2021
Durada de l'activitat: 5h.
Observacions: Les jornades seran de 1h de durada fins un màxim de 5 hores per cada grup , es farà un 1h a la setmana durant 5 setmanes, per tant heu de reservar 1 dia durant 5 setmanes consecutives. L'hora la concretarem per correu electrònic. Recomanem que l'activitat es programi abans del 30/10/2021. Totes les vinyetes acabades participaran en un concurs entre escoles. Els premis s'entregaran abans de Sant Joan en una gran festa al Teatre Joventut, si les circunstancies ho permeten. Si no es fara una gala virtua on tothes les escoles han de particpar obligatoriament. Serà en horari escolar al matí.
Per a més informació: Demanar per: Maria José Fandos
934029984

mjfandos@l-h.cat;cooperacio@l-h.cat
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400