Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

Educació. INTRO
TALLER APROPAT A L'AFRICA SAHARIANA (2022)
Àmbits temàtics: Diversitat i convivència Educació física i esport , Arts escèniques (música, teatre i dansa) .
Descripció de l'activitat: ­Descripció detallada. Proposem continuar amb les activitats ja fetes al 2021 i que aquest es faran en format presencial si no hi ha cap imprevist.:L'enfocament esta vinculat a les assignatures de musica i dansa com eina de suport al currículum escolar a traves del coneixement i de l'aproximació a l'África Subsahariana. Amb aquest taller volem treballar la situació socio política i econòmica dels països en vies de desenvolupament i també valorar l'impacte que pot tenir la Cooperació al Desenvolupament en aquestes zones. ­Aquest taller esta adreçat als centres educatius de secundària i batxillerat de L'Hospitalet. Volem educar els nostres joves en valors socials i cívics i que prenguin consciència d'una altra realitat, la de l'Àfrica, apropant-los a la seva historia i a la seva cultura i posant en valor les seves diferències i la seva riquesa. ­L'activitat 1, -Aproximació a la musica Africana. Adreçada a alumnes de 1r a 4t d'ESO i Batxillerat consisteix en donar a conèixer instruments típics de l'Àfrica de forma interactiva realitzada per tècnics en cooperació al desenvolupament i musics africans que donaran a conèixer a traves de la musica en directe la historia social dels instruments en el món africà. És un intercanvi de vivències per acostar-los a la realitat i a les estructures de societat comunitària africana. La idea és fer una xerrada introductòria del tipus de instruments originaris de l'Africa acompanyada d'una instrumentalització de percussió i d'instruments de vent, Vindrem amb tambors e instruments africans com sempr s'ha fet. ­L'activitat 2- Aproximació a la dansa Africana. Adreçada a alumnes de 1r a 4t d'ESO i Batxillerat , consisteix en una actuació de les danses africanes per una ballari/na de l'africa que ens mostrarà els significat i el propòsit dels balls per introduir al alumnat als costums socials de la vida africana. Els alumnes aprendran alguns balls i gaudiran de manera activa de la dansa africana. Es un punt de partida per explicar la història i les creences des de lo màgic i també la realitat socio política actual de l'africa. Si es fa des de casa, els nens i nenes es conectaran a una aula virtual i aprendrem un ball africa tots plegats. Per sol·licitar el taller es obligatori programar les dues activitats per cada grup educatiu que ho sol·liciteu, per tant heu de reservar 2 dies diferents, un pel de musica(assignatura de musica) i l'altre de dansa (assignatura de gimnàstica o arts escèniques i dansa). Heu de tenir en compte que la musica i la dansa son expressions difícilment deslligables en el mon africà i les treballem conjuntament dins d'aquest taller.
A qui s'adreça: ESO: 12-14 anys. 14-16 anys. ESPO: A partir de 16 anys.
Objectius: Acostar al nens a la Cooperació Internacional i als Drets Humans, potenciar persones solidaries i compromeses. Potenciar l'empatia i donar a conèixer la realitat que viuen altres nens del món. Potenciar, buscar i gestionar mecanismes d'ajuda des de la solidaritat. Trencar estereotips en vers a l'Àfrica Subsahariana i a l'Àfrica en general i sobre tot en relació a la seva forma de vida. De Potenciar el aprenentatge de donar valor del que tenim el nostre entorn des de la diferencia cultural, artística i de les necessitats bàsiques. Potenciar la solidaritat, l'amistat, la generositat i el respecte. Tots aquest punts son per tal de treballar les desigualtats la inclusió social i els valors basics de convivència entre el nord i el sud.
Continguts: Conceptuals: ­­L'activitat 1:Donar a conèixer instruments típics de l'Àfrica de forma interactiva realitzada per tècnics en cooperació al desenvolupament i musics africans que donarem a conèixer i a traves de la musica en directe la historia social dels instruments en el món africà. És un intercanvi de vivències per acostar-los a la realitat i a les estructures de societat comunitària africana. L'activitat 2- Consisteix en una actuació de les danses africanas per una ballarina/i de l'africa que ens mostrarà els significat i el propòsit dels balls per introduir al alumnat als costums socials de la vida africana.
Procedimentals: ­L'activitat 1, -Aproximació a la de musica Africana.Taller interactiu realitzada per tècnics en cooperació al desenvolupament i musics africans que faran la part artística. Es farà servir instruments de percussió i de vent en directe propis de l'africa, que els nens podran escoltar, tocar i aprendre la seva historia i significat social en el món africà. La idea és fer una xerrada introductòria del tipus de instruments originaris de l'africa acompanyada d'una instrumentalització de percussió i d'instruments de vent. ­L'activitat 2- Aproximació a la dansa Africana. Es un taller interactiu on gaudiran d'una taller de danses africanas per una ballarina/i de l'africa , prèviament es farà una introducció del significat i el propòsit dels balls i acabarem l'activitat ensenyant els alumnes a ballar alguns balls africans.
D'actituds i valors: Empatia, solidaritat, amistat, generositat i cooperació per fer de l'escola un espai integrador on es reconegui i respecti la diversitat social.
Vinculació curricular: Educació musical
Coneixements previs: És necessari tenir coneixements previs.
Serà útil que els nens coneguin prèviament Àfrica i les seves característiques con a continent, parlar del "3er món", de la cooperació, de valors com la solidaritat, empatia, amistat, preparar preguntes o realitzar qualsevol activitat que representi una introducció o preparació a la nostre intervenció.
Aforament: 1 grup alhora.
Monitoratge: Té Monitoratge.
Uns tècnic especialitzats en Àfrica feren la introducció a les dues activitats. Un music africà farà l'actitat:1. Una ballarina/i africana farà l'activitat:2
Material de suport: Es proporcionarà material de suport.
­L'activitat 1, - Aproximació a la musica Africana. Un espai ampli amb projector, ordinador i taula amb micròfons i altaveus (equí de so) i que sigui una mica espaiosa.. ­L'activitat 2- Aproximació a la dansa Africana. Cal un espai ampli amb projector, ordinador i amb micròfons i altaveus (equí de so) i que tingui espai ampli per ballar , no calen cadires, els nens poden asseure's al terra .
Qui organitza: Programa Cooperació i Solidaritat ( http://www.cooperaciolh.cat/ )
Adreça y població on es realitza: A les instalacions del centre que ho sol·liciti o aula virtual
Adreça on es realitza: Tots els barris de L'Hospitalet. L'Hospitalet
Preu: Gratuït
Dates i horaris: Des del: 01/10/2021 Fins al: 27/05/2022
Durada de l'activitat: 1h.
Observacions: Heu de reservar per INTRO 2 dies per grup, un dia es farà el taller de musica i l'altre dia el taller de dansa. Si teniu més d'una línia heu de reserva 2 dies per línia i vosaltres decidiu a quin curs ho voleu programar, es pot fer des de 1er a 4º d'ESO i també Batxillerat . Es necessari que prèviament a la reserva formal ens feu arribar un correu electrònic per concretar els dies i l'horari en que us va millor realitzar l'activitat doncs a INTRO no tindreu opció d'escollir horari, l'horari es concreta amb el correu electròni indicant els dies i l'horari desitjat i ens adaptarem a la vostre agenda, segon tingueu-ho programes les classes de musica i gimnàstica o tutoria.
Per a més informació: Demanar per: Maria José Fandos
934029984

mjfandos@l-h.cat;cooperacio@l-h.cat
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400