L’Ajuntament de L’Hospitalet continua treballant per facilitar l’accés, la consulta i l’explotació de les dades estadístiques de la ciutat. Per això posem en marxa el portal estadístic, un espai que integra els recursos i les eines estadístiques que l’Ajuntament ha impulsat històricament, però també on s’incorporen noves funcionalitats.

L’objectiu principal del portal estadístic és donar a conèixer la realitat i l’evolució demogràfica, socioeconòmica i territorial de L’Hospitalet i dels seus barris emprant dades actualitzades, consultables a través del web i fàcilment reutilitzables. Amb aquest portal, l’Ajuntament de L’Hospitalet avança en la millora dels continguts i de la presentació de les dades estadístiques —que, d’acord amb la normativa vigent, són una part destacada de la informació subjecta al règim de transparència.


Anuari

Ha estat el producte estadístic per excel·lència a l’Ajuntament de L’Hospitalet. Està inclòs en el Pla Estadístic de Catalunya des de 1992.

Els continguts resumeixen la situació de la ciutat i dels seus barris en disset capítols temàtics. La presentació de les dades es manté entre edicions per facilitar l’anàlisi de les variables en el temps.

Espai interactiu estadístic

Eina d’accés i consulta d’algunes dades estadístiques de L’Hospitalet. L’espai s’obre inicialment amb dades demogràfiques i d’habitatge, ja que són dos dels àmbits més consultats per la ciutadania.

Es dona la possibilitat de creuar la informació seleccionada amb variables com l’any, el territori, l’edat o el sexe.

Dades obertes

És el portal que l’Ajuntament ha creat per posar a l’abast de la ciutadania i de les organitzacions les seves dades públiques en formats reutilitzables.

Amb aquest web l’Ajuntament manifesta el seu compromís amb un model de govern obert basat en els principis de la transparència, la participació, la col·laboració i la proximitat.