Ajuntament de L'Hospitalet

La Ciutat

Imatge de la ciutat

Dades estadístiques

Espai interactiu estadístic

Millora de l’accés a la informació estadística de la ciutat

L’Ajuntament de L’Hospitalet continua treballant per facilitar i millorar l’accés a la informació. Per això posem en marxa un nou espai d’informació adreçat a oferir a través del web municipal l’accés, la consulta i l’explotació de la informació estadística de la ciutat. L’espai s’obre inicialment amb els àmbits estadístics demogràfic i d’habitatge, amb la voluntat d’anar ampliant la informació estadística accessible des d’aquesta nova eina d’informació.

Què és l’espai interactiu estadístic

L’espai interactiu estadístic és una nova eina d’accés i autoconsulta de la informació estadística del municipi de L’Hospitalet. A través d’aquesta eina es té la possibilitat de seleccionar la informació dels diferents temes que recull l’espai i, si es vol, de creuar-la per les diferents categories que es troben disponibles com, per exemple, l’any, el territori, l’edat, el sexe, etc.

Conceptes estadístics que trobareu a l’espai interactiu estadístic

En aquest PDF trobareu les definicions dels conceptes estadístics més destacats que apareixen a l’espai interactiu estadístic.

Formats de les dades

La consulta de la informació la podreu obtenir en format Excel (.xls) excell

Condicions d'ús de l'espai interactiu estadístic

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha desenvolupat aquest espai web per facilitar als usuaris l’accés a la informació estadística del municipi. Les dades que aquí s’inclouen procedeixen de diferents fonts. 

L’ús de la informació continguda en aquest espai a Internet implica l’acceptació de les condicions d’ús següents, sense perjudici del contingut especificat a l’avís legal sobre el web de l’Ajuntament:

  • L’Ajuntament posa aquest material a disposició dels interessats per a la seva utilització com a usuaris de forma individual i es prohibeix tota comercialització d’aquest dret d’accés. 
  • L’Ajuntament de L’Hospitalet només autoritza la reutilització d’aquella informació on la font original sigui el propi ajuntament. 
  • Es prohibeix expressament desnaturalitzar el sentit de la informació. 
  • Cal citar la font de la informació objecte de reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: Font: Ajuntament de L’Hospitalet (www.l-h.cat)
  • Cal citar la data de la darrera actualització disponible de la informació objecte de reutilització, sempre i quan aquesta estigui inclosa a l’original. 
  • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que l’Ajuntament participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb la informació. 
  • L’Ajuntament no serà responsable de l’ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors. Tampoc serà responsable dels danys materials o sobre dades, ni dels possibles perjudicis econòmics ocasionats per la utilització de la informació reutilitzada. 
  • És responsabilitat de l’usuari la interpretació i aplicació dels resultats de la informació en totes les seves variants, així com tot el relacionat amb l’operació, supervisió i control dels mateixos.
informacióSi no trobeu la informació estadística que necessiteu al web municipal, podeu sol·licitar-la a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400