Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuntament

Ajuntament

Imatge corporativa

La finalitat d'aquest manual d'imatge corporativa és doble. Des del punt de vista comunicatiu, vol dotar de coherència i homogenïtat la utilització de la marca de l'Ajuntament de L'Hospitalet en qualsevol suport, modalitat d'aplicació o circumstància particular en què s'utilitzi.

D'altra banda, té un caràcter normatiu que afecta tots els serveis municipals sense excepció i totes les institucions, organitzacions, entitats, empreses o particulars que vulguin fer servir la marca com a element identificatiu de l'Ajuntament de L'Hospitalet. 

Enllaç descàrrega

Ajuntament de L'Hospitalet
Descarregable

Al descarregable trobaràs el logotip en direfents formats i el manual corporatiu bàsic.

Important

L'escut de l'Ajuntament té dues versions d'escut diferenciades.
La versió positiva i la versió negativa. L'escut amb filet és exclusiu de la versió negativa.

Logotip positiu correcte

Versió positiva

Logotip negatiu correcte

Versió negativa

Logotip positiu incorrecte

Versió positiva incorrecta

Logotip negatiu incorrecte

Versió negativa incorrecta

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400