Ajuntament de L'Hospitalet

Dades estadístiques

Divisió territorial de la ciutat

Actualment L'Hospitalet està format per 6 districtes (divisió que data originalment de l’any 1971) i 13 barris històricament configurats.

La divisió administrativa vigent va ser aprovada pel Ple municipal de l’Ajuntament el 20 de desembre de 2013, donant lloc a la divisió del districte III en els barris de Sta. Eulàlia i Granvia Sud. No obstant això, la informació estadística que recull la web municipal per a l'any 2013 contempla la divisió administrativa aprovada pel Ple municipal del 29 de gener de 2013 i que configura L'Hospitalet amb 6 districtes i 12 barris.

La zonificació a l'interior de cadascun dels districtes es fa mitjançant la secció censal com a unitat de mida, establerta per l'Institut Nacional d'Estadística amb finalitat poblacional. Els criteris de manteniment vénen marcats per la Llei Orgànica 5/1985 sobre Règim Electoral General i poden ser variables en el temps per canvis de població.

La distribució dins del territori queda de la següent manera:

Districtes i barris de la ciutat      Ext. Km2
Districte I  2,95
 1. Centre  1,87
 2. Sanfeliu  0,51
 3. Sant Josep  0,57
Districte II  0,95
 4. La Torrassa  0,44
 5. Collblanc  0,51
Districte III  3,66
 6. Santa Eulàlia  1,63
13. Granvia Sud  2,03
Districte IV  0,80
 7. La Florida  0,38
 8. Les Planes  0,42
Districte V   0,91
 9. Can Serra  0,29
10. Pubilla Cases  0,62
Districte VI  3,22
11. El Gornal  0,42
12. Bellvitge  2,80
Total 12,49

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400