Ajuntament de L'Hospitalet

Informació territorial i cartografia

geoPortal MunicipalVeure imatge de Presentació d'Informació Territorial i Cartografia (nova finestra)

L’Hospitalet de Llobregat és el seu passat, present i futur: la gent, els costums, les tradicions, la història, la cultura; el patrimoni... I el seu espai: el territori.

Per descriure el territori tenim la informació territorial i la cartografia, més que paraules, que ens permeten representar-lo gràficament amb l’ajuda de tècniques cartogràfiques, geogràfiques o d’imatges. Podem fer més àgil i senzilla la comunicació amb aquest tipus d’informació que, des d’aquest web, posem a l’abast de tothom digitalment.

Què trobem en aquestes pàgines?

Aquí tenim informació del territori hospitalenc relacionada amb:

  • L’àmbit del municipi i les seves divisions administratives o d’altres tipus: districtes, barris, seccions censals electorals, àrees bàsiques de salut, zones educatives...
  • La representació de la ciutat: el planejament urbanístic, la estructura parcel·lària, la visió topogràfica...
  • Els noms amb què ens referim als espais i als equipaments: el nomenclàtor de carrers, el diccionari de noms, la llista de noms de reserva...
  • Les eines que s’ofereixen per accedir a la informació territorial: els geoPortals, els serveis web i la infraestructura de dades espacial...
  • La normativa específica: l’Ordenança del nomenclàtor, les especificacions per elaborar cartografia topogràfica, la Xarxa topogràfica municipal (XTM-LH) i el Sistema de posicionament geodèsic integrat de Catalunya (SPGIC)...

Des d’aquestes pàgines us oferim informació territorial i cartogràfica de L’Hospitalet, que enllacem amb altres webs municipals, com els geoPortals municipals, el portal de Dades Obertes i l'Arxiu Municipal.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400