Ajuntament de L'Hospitalet
Veure imatge de Presentació de serveis (nova finestra)

L’Ajuntament de L’Hospitalet posa a l’abast de tothom informació territorialcartografia i altres maneres d'accedir-hi, mitjançant el que anomenem serveis geoespacials, que classifiquem com:

  • Tràmits per obtenir resultats a partir de treballs relacionats amb aquestes informacions.
  • Serveis per accedir a les que genera l'Ajuntament o que en disposa.
  • Eines per poder utilitzar-les.

Cal esmentar que els anteriors serveis formen part del Sistema d'Informació Territorial municipal, del qual formen part principalment els següents subsistemes:

  • El sistema del Territori: que gestiona la informació de tots els elements que el defineixen (districtes, barris, carrers, illes, parcel·les, edificis, solars, escales, pisos, adreces...)
  • El sistema SIGVial: que ajuda en la resolució de peticions i incidències relacionades amb l'espai públic.
  • El sistema GeoInventari: que tracta amb informació d'elements que estan relacionats amb el territori (arbres, contenidors, guals, activitats...) 
  • El sistema dels GeoPortals: que ofereixen informació sobre els mapes, tant geogràfica com d'altra naturalesa que estigui relacionada amb el territori.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400