Ajuntament de L'Hospitalet
Veure imatge de Presentació de Cartografia (nova finestra)

Quan en aquestes pàgines parlem de cartografia fem referència a la informació relacionada amb la representació gràfica del territori: allò que també es coneix com a productes cartogràfics. No ens referim aquí a la disciplina relacionada amb aquests productes. 

Al web podeu trobar molts llocs des d’on consultar més informació d'amdós temes. Per exemple, al web de l’ICGC: al seu diccionari en línia.

Cal destacar que la cartografia municipal compleix amb el marc geodèsic i cartogràfic que dicta la normativa vigent que, com a resum és el sistema ETRS89, coordenades UTM, fus 31 nord.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400