Ajuntament de L'Hospitalet
Informació territorialVeure imatge de Presentació d'Informació Territorial (nova finestra)

L’Ajuntament de L’Hospitalet disposa de molta informació relacionada amb el territori, ja sigui directament geogràfica (cartografies, mapes temàtics, plànols de projectes d’obres o finals d’obra...), ja sigui indirectament perquè pugui ser relacionada amb ell (districtes, barris, nomenclàtor de carrers, numeració de carrers, illes, parcel·les, edificacions i solars, habitatges i locals...)

Molta d’aquesta informació es conserva, es manté i està disponible de manera electrònica: és la informació territorial digital, que està emmagatzemada en suports digitals i que es distribueix d’aquesta manera o s’hi pot accedir per Internet.

Altra és la que encara es conserva en suports com, per exemple, el paper: és la informació territorial analògica. Majoritàriament es tracta d’informació històrica, que en alguns casos ja ha estat convertida a digital mitjançant procediments d’escanejat o vectorització, però en molts altres només es conserva en els suports analògics.

En tots dos casos, el Sistema d’Informació Territorial municipal (SIT-LH) permet mantenir, descriure i documentar aquesta informació per poder consultar-la o tractar-la, principalment, de manera electrònica. Un exemple és la informació del nomenclàtor de carrers, que es pot consultar bé analògicament en el llibre del nomenclàtor distribuït a les biblioteques de la ciutat o accessible des d’aquestes pàgines, bé digitalment des del cercador dels geoPortals o des del cercador de noms.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400