Ajuntament de L'Hospitalet

La informació digital

Informació territorial digitalVeure imatge de Presentació d'Informació Digital (nova finestra)

La informació territorial digital que l'Ajuntament de l'Hospitalet posa a l'abast de tothom es pot consultar a la web municipal des de diversos llocs. Els principals són:
· Els geoPortals municipals, que serveixen per presentar i consultar informació que està relacionada amb el territori. Tots els geoPortals tenen un funcionament similar, però cadascun està orientat a un públic objectiu diferent, depenent de la informació que ofereix. Hi ha geoPortals oberts a tot el món i un geoPortal dedicat a usuaris amb permisos daccés. Al manual adjunt podeu consultar les característiques principals dels geoPortals, que descrivim més avall.
· El portal de l'Arxiu Municipal, des d'on es pot consultar el contingut dels fons i, en alguns casos, la mateixa informació. Per exemple, des d´aquí.
· El portal de Dades Obertes, que ofereix alguns conjunts de dades amb informació geogràfica associada. Per exemple, aquesta.

Geoportal de la guia urbana

Veure imatge de Geoportal de la guia urbana (nova finestra)

El geoPortal de la Guia Urbana municipal està orientat a la ciutadana en general, per poder navegar sobre el mapa de la ciutat.

Bàsicament serveix per consultar sobre el mapa la informació que es presenta de manera textual al directori del web municipal. A més, ofereix informació dels noms dels espais (carrers, equipaments...), i d’altres temes com les divisions (districtes, barris, seccions censals electorals...) I, fins i tot, altra informació que s’ha considerat d’interès general.

Quant als tipus de cerques que ofereix, cal destacar la relacionada amb els noms dels carrers i dels llocs de la ciutat, que s'ha inclòs també en els altres geoPortals. 

Geoportal urbanístic

Veure imatge de Geoportal urbanístic (nova finestra)

El geoPortal urbanístic municipal està dedicat a temes de planejament urbanístic i altres assumptes relacionats (gestió urbanística, urbanitzacions derivades del planejament i suspensió de llicències d’obres, entre altres).

A més del refós cartogràfic del planejament urbanístic vigent, actualitzat amb un retard màxim mitjà d’una setmana posterior a l'aprovació de les modificacions i publicació dels edictes al DOGC o al BOPB, des d’aquest geoPortal es pot accedir als instruments vigents del planejament i gestió urbanístics i les urbanitzacions que se’n deriven. L’accés és tant a nivell de la documentació com del mapa que mostra el refós actual del planejament i altres capes estretament lligades amb ell, com la del parcel·lari cadastral. La informació mostrada és tant la que genera el mateix Ajuntament com la interpretada per altres administracions (la Direcció General del Cadastre, la Generalitat de Catalunya o l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

Quant als tipus de cerques que ofereix, cal destacar la relacionada amb els expedients associats al planejament, gestió, normativa i convenis urbanístics; suspensió de llicències i, fins i tot, projectes d'urbanització derivats del planejament.

Geoportal cartogràfic

Veure imatge de Geoportal cartogràfic (nova finestra)

El geoPortal cartogràfic municipal dedicat a temes d’informació cartogràfica, en especial, la topogràfica.

Bàsicament permet navegar pel mapa de la ciutat i veure-hi la cartografia topogràfica que manté l’Ajuntament de L’Hospitalet des d’inicis dels anys 1990, i que té la precisió de l’escala 1:500. També ofereix informació de la Xarxa Topogràfica Municipal (XTM-LH), quant a les seves bases, que és la infraestructura que es posa in situ a l’abast de tothom per conèixer les coordenades tridimensionals al territori hospitalenc. La XTM-LH està integrada dins del Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) des de novembre de 2019 i està inscrita, igual que la cartografia topogràfica, en la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC).

Ambdues informacions, a més, es poden descarregar des del geoPortal:

  • la informació cartogràfica, tant en diversos formats vectorials (DGNv8, DWG i DXF), com en PDF;
  • i la informació de la XTM-LH, com a fitxes en PDF i enllaçat amb el portal municipal de Dades Obertes.

Quant als tipus de cerques que ofereix, cal destacar la relacionada amb la XTM-LH.

Geoportal de l'espai públic

Veure imatge de Geoportal de l'espai públic (nova finestra)

El geoPortal de l’espai públic municipal està dedicat a temes estretament lligats amb ell i és el visor geogràfic associat a les pàgines específiques d’aquest tema del web municipal.

Quant a la informació que ofereix, està la relacionada amb la neteja viària i la recollida de residus, en ambdós casos, amb la possibilitat de consultar la situació dels vehicles que en un moment donat estan realitzant les tasques d’aquests tipus. També es poden veure les afectacions per obres, alguna informació de serveis que se situen a l’espai públic, així com moltes dades del verd urbà, com són la dels arbres pendents de plantació i la informació de tots els arbres i arbustos situats als parcs, jardins i els carrers de la ciutat de titularitat pública. En molts d’aquests casos, la informació es pot descarregar completa des del portal de Dades Obertes. Cal esmentar que al web municipal, a més, s’ofereix informació sobre allò que s’està fent en aquest moment, en temps real, a la nostra ciutat.

Geoportal comparador d'imatges aèries

Veure imatge de Geoportal comparador d'imatges aèries (nova finestra)

El geoPortal comparador municipal permet veure alhora vàries fotografies aèries, rectificades per encaixar geomètricament sobre el terreny, de diferents dates per poder comparar les diferències. Aquestes fotografies s’anomenen ortofotografies.

Les ortofotografies més antigues que es poden veure provenen d’un vol estereoscòpic realitzat per l’exercit dels Estats Units d’Amèrica poc després d’acabada la Segona Guerra Mundial, entre febrer de 1945 i setembre de 1946, sobre l’Europa occidental i el nord d’Àfrica per poder comptar amb cartografia actualitzada per als interessos geopolítics d’aquella època entrant en la postguerra mundial. Les ortofotografies més recents són distribuides per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i altres entitats i administracions.

Geoportal d'usuari

Veure imatge de Geoportal d'usuari (nova finestra)

El geoPortal d'usuari municipal és un geoPortal com els altres, amb la diferència que necessita un usuari i contrassenya per accedir-hi.

Cada usuari està relacionat amb un conjunt de capes amb amb accés restringit per veure-les quan navegui pel mapa.

Qualsevol usuari amb accés pot veure les capes generals comunes a tots els geoPortals oberts a tothom, com són les capes relacionades amb les divisions (districtes, barris, seccions censals electorals...), amb els noms i números dels carrers, etc.

A més de les cerques comunes als geoPortals oberts a tothom, el geoPortal d'usuari ofereix cerques específiques relacionades amb les capes amb accés restringit.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400