Ajuntament de L'Hospitalet

Dades estadístiques

Eleccions

La informació continguda en aquesta pàgina presenta informació específica de cadascun dels processos electorals realitzats a la ciutat de l’Hospitalet, amb caràcter més general es mostren resultats de Catalunya i segons el tipus d’elecció resultats generals d’Espanya i d’Europa.

Cada convocatòria presenta la informació de manera similar amb les notes metodològiques, les quals, indiquen fets puntuals de l’elecció concreta.

La terminologia electoral, la definició dels conceptes, les descripcions bàsiques dels tipus d’eleccions celebrades es mostren dins els Elements bàsics del sistema electoral.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400