Ajuntament de L'Hospitalet

Dades estadístiques

Informació de la ciutat

Plànol de la ciutat de L'HospitaletVeure imatge de Plànol de la ciutat de l'Hospitalel (nova finestra)
La informació continguda en aquest apartat de dades estadístiques té l’objectiu de donar a conèixer i fer la difusió de la realitat demogràfica, socioeconòmica, territorial, electoral... de la ciutat a partir de l’obtenció de les dades actualitzades i, en alguns casos, la seva evolució en el temps.

És una informació de ciutat preparada per convertir-se en informació útil per al públic en general i per ajudar en el procés de la presa de decisions.

L'Anuari Estadístic de la ciutat de L'Hospitalet ha estat el producte estadístic per excel·lència i s’ha inclòs des de l’any 1992 en el Pla Estadístic de Catalunya, dins d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Hospitalet i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Destaquem

  • Dades territorials

    Les fitxes d'informació territorial presenten dades generals de la ciutat en el seu conjunt, també dels sis districtes que la formen i de cadascún dels barris que integren la ciutat.

    Es poden consultar les fitxes d'informació territorial mitjançant el nostre Portal Estadístic
  • Anuari Estadístic

    Ja està disponible l'edició de l'Anuari Estadístic 2022.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400