Ajuntament de L'Hospitalet

Urbanisme i habitatge

Espai públic

Recorreguts de neteja viària i ubicació de contenidors

Els serveis municipals de neteja i de recollida de residus tenen com a principal objectiu que l’espai públic estigui en les millors condicions. Amb aquesta finalitat,  i entre altres mesures, l’Ajuntament ha establert un pla de serveis dinàmic que inclou la localització sobre plànol dels recorreguts de la neteja viària i la ubicació dels contenidors de recollida de residus, que es poden consultar en aquesta pàgina.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400