Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. A l'organització municipal

AMLH. Dipòsit d'arxiu, compactesVeure imatge de AMLH. Dipòsit d'arxiu, compactes (nova finestra)
Gestió del fons documental: 

L'Arxiu és el responsable de l'organització, conservació, restauració i tractament arxivístic del fons documental municipal. 


Servei de préstec de documentació: 

Préstec a les àrees de la documentació necessària pel desenvolupament de les seves funcions. 


Servei d'assessorament als arxius de gestió de les àrees municipals: 

Organització i coordinació de les transferències de documentació (amb més de cinc anys d'antiguitat) des de les àrees municipals. 


Sistema integral de gestió documental: 

Disseny i implantanció del sistema integral de gestió documental de l'Ajuntament de L’Hospitalet. .  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400